زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
کارت های افغان های مهاجر در پاکستان پس از ۲۰۱۵ قابل اعتبار می باشد
یکشنبه ,3 ژانویه , 2016

مهاجر

 

وزارت مهاجرین وعودت کننده گان افغانستان می گوید که کارت های افغان های مهاجر در پاکستان پس از سال ۲۰۱۵ قابل اعتبار می باشد.

 

سخنگوی این وزارت گفت که حکومت پاکستان اعلام کرده که یک اعشاریه شش میلیون افغان که قبلاً کارت دریافت کرده اند می توانند در پاکستان بمانند.

 

وی گفت، مقامات در پاکستان از تمام ادارات خواسته تا با افغان های که دارنده کارت مهاجرت اند برخورد نامناسب صورت نگیرد.

 

این در حالیست که اخیراً گزارش های زیادی از آزار و اذیت افغان های مهاجر در پاکستان از طرف پولیس این کشور به نشر رسیده است.