زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
کار ایجاد ساختمان  برای مکاتب در ۱۷ ولایت آغاز می‌شود
پنج‌شنبه ,24 می , 2018

جلسۀ به منظور بحث روی ایجاد شش‌هزار ساختمان برای مکاتب بعد از ظهر امروز به ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.
در این جلسه مسوولین وزارت‌های معارف، انکشاف دهات و شهرسازی گزارشی را در رابطه به دیزاین و کار عملی شش هزار ساختمان پیش‌ساخت مکاتب ارائه کردند. آنها گفتند که روی دیزاین‌های مختلف این مکاتب کار شده است.
مسوولین وزارت‌های متذکره افزودند که ساختمان‌های پیش‌ساخت با درنظرداشت شرایط اقلیمی ولایات با کیفیت عالی و به قیمت مناسب ساخته می‌شود و اولین تعمیر پیش‌ساخت به زودی در کابل به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.
وزیر معارف اطمینان داد که به زودی لیست ۱۷ ولایات سردسیر و نیز لیست ولایات گرم سیر جهت اعمار ساختمان‌های پیش‌ساخت برای مکاتب، در دسترس وزارت احیا و انکشاف دهات قرار می‌گیرد.
رئیس‌جمهور محمداشرف غنی از پیشرفت کار وزارت‌های یادشده در ایجاد تعمیرهای پیش‌ساخت برای مکاتب کشور ستایش کرد و به وزارت مالیه هدایت داد تا منابع مالی را جهت تسریع‌ کار ساختمان‌های پیش به دسترس نهادهای مربوط قرار دهد.
گفتنی‌است که ۷۵ فیصد کار قطعات ساختمان در داخل فابریکه قطعات پیش‌ساخت و ۲۵ فیصد دیگر در محل کار تکمیل می‌گردد که سهولت‌های لازم را در کم‌ترین زمان ممکن برای ایجاد تعمیر مکاتب فراهم می‌سازد.