زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
کرکت بورد افغانستان: ممنوعیت بر مسابقات جام میلیونی رفع شد
سه‌شنبه ,31 ژانویه , 2017

 

کرکت بورد افغانستان ممنوعیت بر مسابقات جام میلیونی رفع شده‌است.

 

دوست محمد نظری مشاور ارشد این اداره روز گذشته در کابل گفت، سکتور خصوص نقش مهم را در پیشرفت کرکت در افغانستان دارد و آنان یک بار دیگر به راه اندازی مسابقات لیگ خصوصی میلیونی اجازه داده‌اند.

 

در عین حال زراب شاه زهیر رئیس جام میلیونی از اعضای کرکت بورد بخاطر این تصمیم شانسپاسگزاری کرد.

 

مسابقات لیگ خصوصی کرکت در سال ۲۰۱۳ میلادی آغاز گردیده که تا کنون سه مرحله مسابقه آن راه اندازی شده و قرار است مرحله چهارم آن در بهار آینده برگزار شود.

 

گفته می‌شود این ممنوعیت از سوی بورد قبلی کرکت با در نظر داشت موجودیت برخی مشکلات وضع گردیده بود.