زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
کمک‌های سازمان صحی جهان به افغانستان افزایش می‌یابد
یکشنبه ,16 جدی , 1397

رییس اجراییه کشور امروز (یکشنبه، 16 جدی) در نشستی فوق‌العاده با حضور هیأت عالی‌رتبه سازمان صحی جهان و برخی از وزارت‌های ذیربط دولتی روند تطبیق پروسه واکسین پولیو را در مناطق ناامن به بررسی گرفت

دوکتور عبدالله عبدالله از کمک‌های بشردوستانهٔ سازمان صحی جهان در بخش‌های صحی، تخنیکی به ویژه تطبیق واکسین پولیو و حمایت مالی آن قدردانی کرد و خواستار همکاری بیشتر در این زمینه گردید

رییس اجراییه کشور افزود که با وجود تلاش‌ها هنوزهم مرگ‌و میر مادران و اطفال در مناطق دوردست یک چالش جدی است و نیازمند کار جدی‌تر می‌باشد

دوکتور عبدالله عبدالله علاوه کرد که امراض غیرساری در حال افزایش است و باید برای جلوگیری آن راه‌حل عملی و فوری سنجید

دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور گزارش داد که ریشه‌کن کردن مرض پولیو یک اولویت مهم برای این وزارت است. در کنار تلاش‌ها نتایج پولیو برخلاف توقع ما بوده و نسبت سال ۲۰۱۸ افزایش را نشان می‌دهد

وزیر صحت عامه بیان داشت که پولیو در ولایت‌های شرقی و جنوبی به ویژه ولایت قندهار بیشتر است. ما به دلیل کمبود منابع و نیروی انسانی توانایی پوشش ۸۰۰ هزار طفل را نداریم

آقای فیروز خواستار کمک‌های بیشتر و توجه خاص سازمان صحی جهان گردید

وزارت صحت عامه خبر داد که این وزارت با سازمان صحی جهان یک بسته صحی را به امضأ رسانیده است و برای تطبیق آن منابع مالی ضرورت دارد

رییس اجراییه کشور از سازمان صحی جهان خواست که برای مبارزه با مرض پولیو و پوشش مناطق ناامن و سرحدی، با افغانستان در قسمت مالی و تخنیکی همکاری بیشتر نماید

دکتر تیت‌روس ادهانوم رییس سازمان صحی جهان وعده سپرد که برای تطبیق بستهٔ صحی و گسترش واکسین پولیو در مناطق ناامن با افغانستان همکاری همه‌جانبه می‌کند و کمک‌های مالی این سازمان را افزایش می‌دهد

رییس سازمان صحی جهان گفت که این سازمان در زمینهٔ ظرفیت‌سازی و مسایل تخنیکی نیز با افغانستان همکاری بیشتر می‌نماید. او اطمینان داد که از برنامه‌های وزارت صحت‌عامه برای تطبیق و گسترش واکسین پولیو در مناطق ناامن و سرحدی حمایت مالی و تخنیکی می‌کند

رییس اجراییه کشور به وزرات انکشاف دهات و زراعت هدایت داد که کمپین واکسین پولیو را در برنامه‌های ملی‌ شان بگنجانند. وزارت انکشاف دهات گزارش داد که در تمام ورکشاپ‌ها اهمیت واکسین پولیو به مردم بازگو می‌کند

نصیر درانی وزیر زراعت و مالداری گفت که موضوع پولیو را در تمام برنامه‌های ملی شامل ساخته است و با وزرات صحت عامه همکاری دارد

نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور حوادث گفت که شفاخانه‌های محلی توانایی ارایه خدمات را برای بیجاشده‌گان ندارند و باید امکانات و منابع بیشتر تخصص داده شود و تعداد تیم‌های سیار افزایش یابد. وزارت حوادث خواست که تطبیق واکسین پولیو در کمپ‌های موقت در اولویت قرار گیرد

رییس اجراییه کشور به وزارت‌های ذیربط دولتی هدایت داد که مسأله واکسین پولیو را استثنأ قرار دهند و به دفاتر ولایتی‌شان هدایت دهند که با کارمندان وزارت صحت عامه همکار باشند

دوکتور عبدالله عبدالله تاکید کرد که تطبیق واکسین پولیو را در سطح وزرا دنبال کنید و آن را به مکتوب و سلسله مراتب اداری واگذار ننمایید