زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
کمک ریاست اجراییه به مهاجرین در پکتیا
چهارشنبه ,31 می , 2017

بر اساس هدایت دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان برای صدها خانوادۀ مهاجرین و بیجاشده‌گان در ولایت پکتیا مواد غذایی توزیع شد

این کمک‌ها در اوایل ماه مبارک رمضان خریداری شده و از سوی هیأت موظف برای ۳۵۲ خانوادهٔ مهاجر در این ولایت توزیع گردید

مهاجرین پکتیکا در ماه مبارک رمضان با کمبود مواد خوراکی روبرو بودند

ریاست اجراییه همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، مبلغ دو میلیون افغانی را به خانواده‌های مهاجرین پکتیا اختصاص داد