زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
کمیسیون تدارکات ملی، ۹ قرارداد را به ارزش ۹۱۸ میلیون افغانی منظور نمود
دوشنبه ,14 می , 2018

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام دیروز در ارگ برگزار گردید.

در آغاز جلسه، الهام‌عمر هوتکی رئیس عمومی ادارۀ تدارکات ملی گزارش اشتراک هیآت ادارۀ تدارکات ملی و کمیتۀ بررسی اداری رسیدگی به اعتراضات داوطلبان را در ورکشاپ ۵ روزۀ موافقت‌نامه تدارکات دولتی که از جانب وزارت تجارت امریکا، سازمان جهانی تجارت و بانک انکشاف اروپایی در شهر کولمبوی سریلانکا تدویر یافته بود، ارایه کرد.

سپس، کمیسیون تدارکات ملی درخواست منظوری ۹ قرارداد جدید شامل اجندا را، مورد بررسی قرارداده و در نتیجۀ تمامی این پروژه‌ها، به ارزش بیش از ۹۱۸ میلیون افغانی منظور گردید که شامل قراردادهای ذیل می‌گردد:

–        قرارداد مطالعات امکان‌سنجی کانال آبیاری اندخوی ولایت فاریاب مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری؛
–        قرارداد پروژۀ ۱۴۴ قلم روغنیات و فلترباب مورد نیاز وسایط شاروالی کابل؛
–        قرارداد تدارک ۶ قلم حبوبات مورد ضرورت ریاست محافظت و امنیت رجال برجستۀ دولتی مربوط ریاست عمومی ادارۀ امور؛
–        قرارداد پروژۀ تهیه و تدارکات توسعۀ شبکۀ فایبر نوری (DWDM)
–        قرارداد پروژۀ ارتقای‎ظرفیت بخش‌های سیستم GSM شرکت مخابراتی افغان‌تیلی‌کام؛
–        قرارداد پروژۀ تهیه و تدارک تجهیزات اضافی برای شبکۀ سلام افغان‌تیلی‌کام؛
–        قرارداد پروژۀ تهیه و تدارک ارتقای‌ظرفیت سیستم GSM شبکۀ سلام؛
–        قرارداد ۳۸ قلم مواد خام طباعتی مطبعه صکوک مربوط وزارت مالیه؛
–        قرارداد کرایه‌گیری تعمیر دفتر مرکزی نوی‌کابل‌بانک مربوط وزارت مالیه؛
قابل ذکر می‌باشد که پروژه‌های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، مشروط بر تصفیۀ مالیاتی شرکت‌های برنده از جانب کمیسیون منظور گردید.

از سوی‌هم، درخواست منظوری تعدیل قرارداد (تمدید میعاد و کاهش در قیمت) خدمات مشورتی تأسیس انستیتوت ادارۀ تدارکات ملی نیز از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.
همچنان درخواست منظوری تمدید میعاد قرارداد پروژۀ اعمار و ساختمان سرک حلقوی مهترلام‌بابای ولایت لغمان و تعدیل قرارداد (تمدید میعاد برای تکمیل کار متباقی در بخش ساحه کاری کاهش یافته”Descoped Section” پروژه ساختمان و بازسازی سرک کابل-جلال آباد مورد تایید قرار گرفت.

رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان به وزارت فواید عامه هدایت‌داد که متباقی بخش‌های سرک کابل- جلال آباد را هرچه عاجل به اعلان داوطلبی سپرده و وزارت مالیه را مکلف‌ساخت تا موضوع موافقت‌نامۀ مالی را با تمویل‌کنندۀ پروژۀ (بانک انکشاف آسیایی) نهایی سازد.
اما درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژۀ مدیرت معلومات آنی (Real Time Data Management) مربوط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از سوی کمیسیون تدارکات ملی مورد تایید قرار نگرفت و تصمیم اتخاذ گردید که این قرارداد مجدداً میان چهار شرکت آفردهنده، داوطلبی مقید صورت گیرد.
 قابل ذکر است که مرحله داوطلبی قبلی این قرارداد از جانب متخصصین بین‌المللی سیستیکا حمایت قاطع مورد بررسی قرار گرفته بود و آنها نیز نظر خویش را مبنی بر داوطلبی مجدد به‌صورت مقید میان شرکت‌های آفر دهنده، ابراز نموده بودند.

در این جلسه محمدسرور دانش معاون دوم مقام عالی ریاست‌جمهوری، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، سرپرست وزارت‌های اقتصاد، مالیه و عدلیه، مسئولین ادارۀ تدارکات ملی، ناظرین ملی و بین‌المللی از جمله کاکس پارلمانی مبارزه با فساد، دیدبان شفافیت افغانستان، کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی ولسی‌جرگه، نمایندۀ بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان ( سیگار) و سیستیکا حمایت قاطع نیز حضور داشتند.