زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
کمیسیون تدارکات ملی پنج قرارداد را به ارزش ۲,۳ میلیارد افغانی منظور کرد
دوشنبه ,18 جدی , 1396

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام دیروز در ارگ دایر گردید.
 در این جلسه پنج قرارداد به ارزش ۲,۳ میلیاردافغانی منظور گردید که شامل پروژه‌های ذیل می‌گردد:
–    قرارداد شبکۀ توزیع لین برق ۲۲۰ کیلو ولت از دوشی الی بامیان که بگونۀ مشروط منظور گردید؛
–    پروژۀ تادیۀ معاشات از طریق مبایل؛
–    اعمار تعمیر لابراتوار کیفیت دوا و محصولات صحی ولایت هرات؛
–    تدارک تیل مورد نیاز ادارات مرکزی و قطعات نظامی ریاست عمومی امنیت ملی؛
–    و تهیۀ سیستم تیلیفون‌های PBX و CISCO برای ریاست ستر درستیز وزارت دفاع ملی.
علاو بر آن کمیسیون تدارکات ملی، تعدیل قرارداد دو قلم تیل مورد نیاز حفظ و مراقبت سالنگ‌ها را تا حد ۱۵٪ مورد تایید قرار داد.
قابل ذکر است که قرارداد ساختمان سرک کابل- لوگر به‌طول هفت کیلومتر نیز مورد بررسی قرار گرفت اما از سوی کمیسیون تدارکات ملی تایید نشدو فیصله گردید تا پروژۀ مذکور به‌وزارت فواید عامه انتقال شود و پروسۀ تدارکاتی آن، دوباره از طریق آن وزارت طی مراحل گردد.
کمیسیون تدارکات ملی همچنان دو بخش دیگر شبکۀ برق دوشی الی بامیان را جهت مذاکرۀ قیمت، حصول اطمینان از اسناد واصله شرکت‌ها و اخذ عدم اعتراض تمویل کنندۀ پروژه (بانک انکشاف آسیایی) اعاده کرد.
کمیسیون تدارکات ملی وزارت مالیه را مکلف ساخت تا در زمینه با تمویل کننده پروژه به تماس گردیده و الی یک‌هفته نتیجۀ آن را به کمیسیون گزارش دهد.
در این جلسه، ناظرین ملی و بین‌المللی از جمله کاکس پارلمانی مبارزه با فساد اداری، کمیسیون اقتصاد ملی ولسی‌جرگه، کمیسیون مالی و بودجۀ ولسی‌جرگه، دیده‌بان شفافیت افغانستان، بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) و  سیستیکای حمایت قاطع نیز حضور داشتند.#