زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
کمیسیون تدارکات ملی ۱۰ قرارداد را به ارزش ۳.۶ میلیارد افغانی منظور کرد
دوشنبه ,13 قوس , 1396

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ برگزار گردید.
در این جلسه، ۱۰ قرارداد جدید به ارزش ۳.۶ میلیارد افغانی  منظور گردید که عبارت اند از:
·       قرارداد خریداری ۱۲۱ عراده امبولانس مورد ضرورت وزارت صحت عامه با ادارۀ صادرات و تولیدات کشور جمهوری ازبکستان. قابل ذکر است که این قرارداد از نوع دولت به دولت صورت خواهد گرفت؛
·       تدارک یک در بند حویلی و یک باب اپارتمان برای ورثه دو تن از شهدای نیروهای دفاعی کشور؛  
·       تدارک ۲۹ هزار متر مکعب قیر مورد ضرورت پروژه های شاروالی کابل؛
·       اعمار ۱۷۵ متر پل در تالقان مرکز ولایت تخار؛
·       قرارداد ۲۲ قلم اجناس میتربکس مورد ضرورت د افغانستان برشنا شرکت؛
·       قرارداد تهیۀ تجهیزات برقی برای فعال‌ساختن فابریکۀ پایه سازی هودخیل کابل؛
·       اعطای قرارداد سب ستیشن ۵۰۰ کیلو ولت ارغندی کابل که به دلیل برگشت کمک تمویل کننده (بانک انکشاف آسیایی)، اهمیت پروژه و مشروط بر یک سلسله اقدامات، بررسی و وضاحت های بیشتر، مورد تایید قرار گرفت؛
·       اضافه کاری ترمیم اساسی تهیه پرزه جات دستگاه برق آبی نغلو؛
·       خریداری ۱۵ عراده واسطه برای ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس؛
·       و خریداری یک عراده موتر مورد ضرورت ریاست عمومی ادارۀ امور.
علاوه بر آن، کمیسیون تدارکات ملی تعدیل قرارداد های محروقاتی وزارت امور داخله را با یک سلسله شرایط و هدایات مشخص تایید کرد.
کمیسیون تدارکات ملی همچنان طرح اعطای قرارداد در بدل سرمایه گذاری خصوصی که از جانب ادارۀ تدارکات ملی مطرح گردید، مورد استقبال قرار داده و خواستار غنامندی بیشتر آن جهت تطبیق گردید.
از سوی دیگر قرارداد پیشنهادی اعمار تعمیر اداری مرکز اول آسان خدمت بدلیل تشخیص مجدد ساحه و تغییرات متوقعه در آینده، منظور نگردید.
در عین حال کمیسیون، قرارداد کرایه‌گیری یک باب تعمیر برای ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان، تدارک یک عراده موتر توسط اداره احصایه مرکزی و اعمار شبکۀ آب رسانی شهر میمنه ولایت فاریاب را رد کرد. ریاست عمومی آب رسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان مؤظف گردید تا پروسه جدید تدارکاتی را با سریع‌ترین روش رویدست گیرد.
رئیس جمهوری غنی حین بحث و فیصله بالای پروژه ها، یکبار دیگر بر حمایت از تولیدات داخلی، تقویت شرکت های داخلی که حاضر به سرمایه گذاری هستند و همچنان بررسی همه جانبه و تفکیک شرکت ها به لحاظ ظرفیت، مالکیت تجهیزات، اجراآت و ایفای تعهدات در قرارداد های گذشته و مالکین ذینفع، تاکید ورزید.
در این جلسه، در کنار رئیس و اعضای حاضر کمیسیون تدارکات ملی، ناظرین ملی و بین المللی از جمله کاکس پارلمانی مبارزه با فساد، سیستیکای حمایت قاطع و دیدبان شفافیت افغانستان حضور داشتند.