زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
کمیسیون تدارکات ملی ۱۱ قرارداد را به ارزش حدود یک میلیارد افغانی مورد بررسی قرار داد
دوشنبه ,25 سرطان , 1397

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در ارگ دایر گردید.
در این نشست، ۱۱ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از یک میلیارد افغانی، تحت بررسی قرار گرفت که در نتیجه، در خواست اعطای قرارداد سه پروژه بزرگ به ارزش ۲۰۴,۳ میلیون افغانی که شامل موارد ذیل می‌گردد، منظور گردید:

در همین حال، پیشنهادات مبنی بر تعدیل در پروژه‌های ذیل پس از بحث و مداقه همه‌جانبه مورد تائید کمیسیون قرار گرفت:

به منظور پیگیری مؤثر از تطبیق فیصله‌های این کمیسیون، در این جلسه روی گزارشات تحقق فیصله‌های ارائه‌شده از سوی وزارت معارف، وزارت انرژی و آب و وزارت شهر‌سازی و مسکن نیز تصامیم لازم در روشنی هدایت احکام قانون و طرزالعمل تدارکات اتخاذ گردید.
اما درخواست منظوری اعطای قرارداد تهیه و تدارک تجهیزات متفرقه و امور ساختمانی برق مورد نیاز د افغانستان برشنا شرکت، جهت تحلیل مؤثر و بررسی بیشتر اعاده گردید.
رئیس‌جمهور کشور تأکید ورزید که مسؤلین پروژه‌ها باید در تمامی پروسه‌های تدارکاتی شان و به‌منظور تقویت شفافیت مزید و میکانیزم‌های نظارت از تطبیق مؤثر پروژه‌ها، از دقت لازم کار گیرند و از تأخیر در تطبیق پروژه‌ها جداً خودداری کنند.
در این جلسه، مسؤلین اداره تدارکات ملی و ناظرین ملی و بین‌المللی از جمله کاکس پارلمانی مبارزه با فساد، کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی ولسی‌جرگه، نماینده بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) و سیستیکا حمایت قاطع و دیده بان شفافیت افغانستان نیز حضور داشتند.