زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
کمیسیون تدارکات ملی ۱۹ قرارداد به شمول پروژۀ سیستم مستقل رادار افغانستان را منظور کرد
سه شنبه ,20 قوس , 1397

یکصدو هفتاد و سومین جلسۀ هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز دوشنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۷ در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید

در آغاز، اداره تدارکات ملی درخواست هدایت در مورد انتقال وسایط مختلف النوع قرارداد شده با کشور ازبکستان از بندر حیرتان الی کابل را در جلسه ارایه نمود که مورد تایید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت

در این نشست، طبق آجندا ۲۱ مورد تدارکاتی بررسی گردید که در نتیجه ۱۹ مورد آن به ارزش بیش از ۱۱.۹ میلیارد افغانی از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید که شامل پروژه های ذیل می‌گرد: قرارداد پروژه تدارک، نصب و حفظ و مراقبت سیستم‌های مستقل رادار افغانستان مربوط اداره مستقل هوانوردی ملکی ؛ قرارداد پروژه اعمار و بازسازی کانالهای ارچی و شهروان ولایت کندز مربوط وزارت انرژی و آب، قرارداد پروژه اعمار سرک‌های سنگ فرش به طول ۴.۳۸ کیلومتر در شهر چهاریکار مربوط اداره مستقل انکشاف زون پایتخت ؛ قرارداد پروژه بخش‌های ساختمانی، برق، آبرسانی و کانالیزاسیون تعمیر دو منزله مهمانخانه مقام ولایت پکتیا مربوط واحد عملیاتی و حمایوی مالی اداری ریاست جمهوری ، قرارداد پروژه اعمار دیوار احاطه میدان هوائی بین المللی حامد کرزی مربوط واحد عملیاتی و حمایوی مالی اداری ریاست جمهوری ؛ قرارداد پروژه تهیه و تدارک مقدار هفت صد هزار لیتر تیل دیزل برای حفظ و مراقبت سالنگها مربوط وزارت فواید عامه ؛ قرارداد پروژه بازسازی سرک از دومنده منگل الی قلندر ولایت خوست فاز اول لات اول ۹.۳ کیلومتر با فرش جغلی مربوط وزارت فواید عامه ؛ قرارداد استخدام ارزیابی کنندۀ مستقل پروژه خدمات مشورتی دهلیز سالنگ (تونل جدید) مربوط وزارت فواید عامه ؛ قرارداد امور ساختمان ۲۷ باب پوسته کمر بند شهری برای ۱۵ نفر، ضرورت قوماندانی امنیه ولایت غزنی ؛ قرارداد تهیه و تدارک ۵۹۲ قلم پرزه جات وسایط (رنجر، ایفریست، انترنشنل، کرولا و لندکروزر رزهی) مورد نیاز ریاست عمومی لوژستیک وزارت امور داخله؛ قرارداد پروژه تدارک دو قلم گوشت مورد نیاز زون ۱۰۱ آسمایی مربوط وزارت امور داخله ؛ قرارداد تهیه و تدارک دو قلم چوب (بلوط و ارچه) مورد نیاز قطعات و جزوتامهای قوماندانی زون ۳۰۳ سپین غر مربوط وزارت امور داخله حین بحث بالای پروژه اعمار و باز سازی کانالهای ارچی و شهروان ولایت کندز مربوط وزارت انرژی و آب اعضای کمیسیون تدارکات ملی بر بررسی قیمت تخمینی این پروژه تاکید ورزیدند و از این وزارت خواستند تا در قسمت قیمت تخمینی دقت بیشتر را به خرچ دهد

در همین حال درخواست منظوری تعدیل پروژه های ذیل پس از بررسی و مداقه مورد تایید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت؛ درخواست منظوری تعدیل قرارداد (تمدید میعاد) پروژه ساختمان و بازسازی سرک چاه انجیر الی گرشک ولایت هلمند به طول ۳۱.۶ کیلومتر مربوط وزارت فواید عامه ؛ درخواست منظوری تعدیل قرارداد (تمدید معیاد ) پروژه تهیه و تدارک پنج قلم اجناس غیر البسوی ضرورت ریاست عمومی لوژستیک وزارت امور داخله ؛ اما درخواست منظوری تعدیل قرارداد (افزایش قیمت) پروژه تهیه و تدارک سه نوع تیل (دیزل، پطرول و خاک) مورد نیاز وسایط و ماشین آلات شاروالی کابل از سوی کمیسیون رد شد و خاطر نشان گردید که شاروالی کابل میتواند تا زمان عقد قرارداد جدید تیل مورد نیاز خود را به شکل پرچون خریداری نماید. پیشنهاد د افغانستان برشنا شرکت پیرامون تصمیم نهایی پروژه های تدارک سوچ های خشکه، ترانسفارمرها، کیبل و لین های هوایی و تهیه و تدارک ترانسفارمر ها، سوچبورد ها و تجهیزات متفرقه امور برق پروژه مسیر لین دبل سرکت ۲۰ کیلو ولت غوربند نیز از سوی کمیسیون منظور گردید. دو درخواست تصحیح قیمت و تصحیح حد اکثر نیازمندی وزارت دفاع ملی در دو پروژه این وزارت نیز از سوی کمیسیون تدارکات ملی مورد تایید قرار گرفت. علاوه بر آن پیشنهاد وزارت دفاع ملی در رابطه به ریجنت ها و ادویه جات مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم اتخاذ گردید تا این پروژه از طریق قراداد دولت با دولت انجام شود. از سوی هم درخواست تمدید قرارداد پروژه حفظ و مراقبت قوای سرحدی و امن نظم عامه وزارت دفاع ملی نیز تایید شد. گزارش و پیشنهاد پیرامون پروژه خدمات مشورتی ریل تایم دیتا منجمنت مربوط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به کمیسیون تدارکات ملی ارایه گردید و اعضای کمیسیون خاطرنشان نمودند، در صورتیکه نگرانی وزارت مخابرات در این پروژه مرفوع گردیده باشد منظور است. از سوی هم طبق اجندا در این جلسه اعضای کمیسیون، گزارش تحقق هدایات فیصله های قبلی این کمیسیون را مورد بحث قرار دادند که مورد تایید آنان قرار گرفت و شامل پروژه های ذیل میگردد: – تحقق فیصله پیرامون درخواست منظوری طی مراحل و عقد قرارداد های فرعی پروژه ترمیم اساسی ساختمان سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم لندن مربوط وزارت امور خارجه – اما تحقق فیصله مبنی بر روش تطبیق پروژه های ساختمانی ریاست محترم تصدی ساختمانی بنائی مربوط واحد عملیاتی و حمایوی مالی اداری ریاست جمهوری از سوی اعضای کمیسیون تدارکات ملی اعاده گردید و تصمیم بر آن شد تا تصدی ساختمانی بنائی و واحد عملیاتی و حمایوی مالی اداری ریاست جمهوری یک گزارش مکمل از ظرفیت و توانایی‌های این تصدی و همچنان از تعداد پروژه های تکمیل شده را در حضور داشت وزرات‌های مالیه، اطلاعات و فرهنگ، شهرسازی، اداره تدارکات ملی و اعضای جامعه مدنی ارایه نمایند

در این نشست کمیسیون، بر علاوه اعضای آن، مسؤلین اداره تدارکات ملی، ناظرین ملی و بین المللی از جمله کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی شورای ملی، کاکس پارلمانی، دیدبان شفافیت افغانستان، نماینده بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان ( سیگار) و سیستیکا حمایت قاطع نیز حضور داشتند