زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
کمیسیون تدارکات ملی ۷ قرارداد را به ارزش ۹۶۰ میلیون افغانی منظور نمود
یکشنبه ,20 می , 2018

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صبح امروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.
در آغاز جلسه انجنیر الهام عمر هوتکی رئیس عمومی اداره تدارکات ملی در مورد انعکاس نتایج مثبت اصلاحات تدارکات و کارکرد مؤثر نظارتی کمیسیون تدارکات ملی و اداره تدارکات ملی بر بهبود شفافیت در قرارداد ها در گزارش تازه نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد ( یوناما) معلومات داد.
وی همچنان از حمایت رئیس جمهور، رئیس اجراییه، معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری و سایر اعضای کمیسیون در زمینه تحقق اهداف اصلاحات و مبارزه با فساد در تدارکات، ابراز امتنان نمود.
سپس کمیسیون تدارکات ملی پروژه های شامل اجندا را مورد بررسی قرارداده و در نتیجه ۷ قرارداد را به ارزش مجموعی ۹۶۰ میلیون افغانی منظور کرد که شامل قرارداد های ذیل می گردد:
–        پروژه شبکه آبرسانی شهر میمنۀ ولایت فاریاب
–        پروژه اعمار بخش دوم سیستم آبیاری فارم فلاحت ولایت هرات
–        قرارداد خدمات مشورتی نظارت و تطبیق پروژه حوزه دریایی پنج آمو
–        قرارداد تحکمیات دریایی شولگره ولسوالی شولگره ولایت بلخ
–        پروژه تادیه معاشات از طریق تیلفون برای ولایت کندهار مربوط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
–        تهیه دو قلم تیل مورد ضرورت ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان
–        تدارک چوب سوخت مورد نیاز معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله
رئیس جمهور غنی، حین منظوری قرارداد های شبکه آبرسانی میمنه و خدمات مشورتی سرک سرخرود الی سپری به نظارت لازم هردو پروژه از جانب ادارت مربوطه آن تاکید ورزید.
علاوه بر آن کمیسیون تدارکات ملی تمدید میعاد قرارداد خدمات مشورتی سرک کابل-جلال آباد بخش سپری الی سرخرود، امورات ساختمانی گارد تاور قول اردوی ۲۰۳ تندر و ساحه پوهنتون دفاعی مارشال فهیم، و تمدید میعاد قرارداد قرطاسیه باب مورد نیاز وزارت امور داخله را نیز تایید کرد.
اما قرارداد پیشنهادی حفظ و مراقبت میدان هوایی بین المللی کندهار از جانب کمیسیون رد و شرکت داوطلب که بدون دلایل مؤجه از تمدید آفر انصراف نموده به پروسه محرومیت معرفی گردید.
کمیسیون تدارکات ملی فیصله کرد تا پروسه جدید تدارکاتی با استفاده از روش داوطلبی مقید رویدست گرفته شود و خاطر نشان ساخت که در آینده چنین انصراف های بدون توجیه تخلف و تبانی پنداشته شده و بخاطر زیان به دولت منجر به محرومیت داوطلبان خواهد گردید.
در همین حال قرارداد پروژه تولید ۴۰ میگاوات برق آفتابی در منطقه حصار شاهی ولایت ننگرهار، قرارداد تامین امنیت فزیکی دفاتر مرکزی و ولایتی نوی کابل بانک و بازسازی سرک جغلی ولسوالی رشیدان ولایت غزنی جهت بررسی های مزید از جانب کمیسیون اعاده گردید.
در اخیر کمیسیون تدارکات ملی طرزالعمل پیشنهادی اداره تدارکات ملی برای تدارکات اضطراری وزارت امور داخله را در پرنسیب تایید نموده، آن را به وزارت های مالیه و اقتصاد جهت ابراز نظر راجع کرد.
در این نشست کمیسیون، استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، وزرای مالیه و اقتصاد، سرپرست وزارت عدلیه، مسؤلین اداره تدارکات ملی، ناظرین ملی و بین المللی از جمله کاکس پارلمانی مبارزه با فساد، دیدبان شفافیت افغانستان، کمیسیون های مالی و بودجه و اقتصاد ملی ولسی جرگه، نماینده بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) و سیستیکا حمایت قاطع نیز حضور داشتند.