زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان
سه‌شنبه ,1 می , 2018

جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (سه‌شنبه، 11 ثور) تحت ریاست جلالت‌مآب دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور برگزار شد

رییس اجراییه افغانستان در سخنان مقدماتی‌اش، شهادت خبرنگاران، تصویربرداران رسانه‌ها و نیروهای امنیتی را در حملۀ تروریستان در ساحۀ حوزۀ نهم امنیتی به مردم افغانستان و جامعۀ رسانه‌یی تسلیت گفت

دوکتور عبدالله عبدالله با بیان این‌که این حمله جنایت علیه همۀ مردم افغانستان به‌ویژه خانواده رسانه‌ها و ژورنالیستان بود، گفت که تروریستان دشمن همۀ مردم افغانستان هستند؛ تفکیک نظامی، غیرنظامی، قوم، مذهب و منطقه پیش آنان وجود ندارد و به هیچ معیار و ارزش اسلامی، انسانی و حقوق بشری باور ندارند

رییس اجراییه کشور ابراز داشت که تروریستان با حملۀ دیروز، باردیگر قبح اندیشه، روش و رفتارشان را ثابت کردند

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که مردم و جامعه بین‌المللی یکپارچه نفرت و انزجارشان را از این حملات وحشیانه ابراز داشتند و آن را یک جنایت ضد بشری خواندند

رییس اجراییه از مسوولان امنیتی خواست که بیشتر از پیش، به تأمین امنیت مردم و جلوگیری از حوادث تروریستی توجه نمایند

دوکتور عبدالله عبدالله ابراز داشت که شب گذشته جلسۀ کمیتۀ مصونیت و نهادهای دولتی برگزار شد. مسوولان رسانه‌ها نکته‌نظرات‌شان را شریک ساختند. خواست‌ها و مطالبات نهادهای رسانه‌یی برحق و مشروع است و در جلسۀ شورای امنیت ملی، دربارۀ آن تصمیم گرفته می‌شود

دوکتور عبدالله عبدالله، از شهامت و جرأت‌ رسانه‌ها ستایش کرد و گفت که تجمع و واکنش نهادهای رسانه‌یی در محل رویداد خونین دیروز ، پاسخ خوب به دشمنان مردم و کشور ما بود

رییس اجراییه کشور با ابراز این‌که رسانه‌ها در سنگر دفاع از آزادی بیان و اطلاع‌رسانی قرار دارند، گفت که مسأله جنایت و خشونت علیه رسانه‌ها در سطح رهبری حکومت رسیده‌گی می‌شود

سپس، رییس اجراییه کشور، روز بین‌المللی کار را به تمام کارگران افغانستان و جهان تبریک گفت و افزود: امیدواریم یافته‌های کنفرانس دو روزۀ کار به حکومت وحدت ملی به منظور پرداختن به پدیدۀ بیکاری و اشتغال‌زایی و بالابردن سطح تولیدات، توسعۀ کشور، افزایش صادرات و بهبود همکاری‌های منطقه‌یی رهنمود خوبی باشد

رییس اجراییه با بیان این‌که در نیروی کار سهم و نقش زنان کم است، گفت که با قایل‌شدن تبعیض مثبت به افراد دارای معلولیت، از نیروی کار آنان باید استفاده صورت گیرد

دوکتور عبدالله عبدالله تصریح کرد که تشخیص چالش‌ها و ارایۀ پیشنهادها در کنفرانس دو روزۀ کار می‌تواند رهنمود خوبی برای بهبود شرایط کار باشد

رییس اجراییه از دیدارهایش با اتحادیه‌های صنفی کارگران در روزهای پسین سخن زد و گفت که مشکلات و خواست‌های آنان را در جلسات مربوط به بحث می‌گیرند

در ادامه، طبق دستور کار شورای وزیران، مسوولان امنیتی، دربارۀ اوضاع امنیتی کشور به جلسه گزارش دادند

وزرات دفاع اعلام کرد که در هفتۀ گذشته در عملیات نیروهای امنیتی در نقاط مختلف کشور، تلفات مرگباری به تروریستان وارد شده است

به گفتۀ این وزارت، طی یک هفتۀ اخیر در نتیجۀ ضربات هوایی و عملیات زمینی نیروهای امنیتی، 590 تن از دشمنان کشور کشته شده‌ و 41 تن اسیر گردیده‌اند

همچنان، معاون وزارت امور داخله، از برنامه‌های پولیس به منظور جلوگیری از حوادث تروریستی سخن زد و گفت که تهدیدات در برخی مناطق کشور وجود دارد؛ اما نیروهای امنیتی پیوسته می‌کوشند که جلو اعمال هراس‌افگنان را بگیرند. او گفت که پیشرفت‌هایی در برخی مناطق به ویژه فاریاب، بدخشان و کندز وجود دارد

سپس، دوکتور عبدالله عبدالله از تلاش‌های نیروهای امنیتی قدردانی کرد و گفت که در اجرای عملیات باید دقت بیشتر صورت گیرد تا به غیرنظامیان آسیب نرسد

در پی آن، طبق دستور کار مجلس، انجنیر محمدخان، معاون اول ریاست اجراییه، در پیوند به صحبت با مقام‌های محلیِ ده ولایتِ معروض به خشکسالی به جلسه گزارش داد

بر بنیاد گزارش معاون نخست ریاست اجراییه، مقام‌های محلی و اعضای کمیتۀ اضطرار ولایت‌ها، دربارۀ وضعیت عمومی و چالش‌ها و مشکلات‌شان به‌گونۀ مفصل گزارش دادند

معاون ریاست اجراییه گفت که حکومت وحدت ملی آمادۀ رسانیدن کمک‌های انسانی، علوفه حیوانی و تأمین آب آشامیدنی به باشنده‌گان مناطق آسیب‌پذیر می‌باشد

انجنیر محمدخان گفت که اکثر ولایت‌های معروض به خشکسالی دارای ذخیره‌های مواد خوراکی و مواد اولیه هستند

رییس اجراییه کشور گفت که بر بنیاد برخی آمارهای نهادهای بین المللی 4.5 میلیون تن در سراسر افغانستان در معرض تهدید خشکسالی قرار دارند

طبق آجندای جلسۀ شورای وزیران، وزارت صنعت و تجارت، گزارش کمیتۀ بین‌الوزارتی سازمان تجارت جهانی و تسهیلات تجارتی را به جلسه ارایه کرد

مسوولان وزارت تجارت و صنایع، از هماهنگی بهتر در کمیته ابراز خرسندی کردند و ابراز داشتند که متأسفانه به دلایل مشخص، برخی تعهدات جانب افغانستان به سازمان تجارت جهانی نهایی نشده است

بر بنیاد گزارش، نهایی‌نشدن تعهدات به تشکیل و عدم استخدام مأموران حکومتی پیوند دارد

رییس اجراییه کشور گفت که تعهدات افغانستان به سازمان تجارت جهانی باید نهایی شود تا در پیوند به عضویت افغانستان مشکلی به وجود نیاید. دوکتور عبدالله عبدالله همچنان گفت که باید به اولویت‌ها و نیازمندی‌های افغانستان هم توجه شود تا در وضعیت اقتصادی و تجاری کشور تغییری به وجود آید

رییس اجراییه در پیوند به از میان برداشتن چالش‌ها در راستای نهایی‌شدن تعهدات حکومت وحدت ملی به سازمان تجارت جهانی هدایت داد که جلسه‌یی با حضور مسوولان وزارت‌های صنعت و تجارت، اقتصاد، مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری برگزار شود تا به مشکلات پیش‌رو رسیده‌گی صورت گیرد

دوکتور عبدالله عبدالله از وزارت تجارت و صنایع به خاطر هماهنگی خوب در کمیتۀ بین‌الاوزارتی قدردانی کرد