زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان
سه شنبه ,12 سرطان , 1397

جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (دوشنبه،11 سرطان) تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور در قصر سپیدار برگزار شد

رییس اجراییه در سخنان مقدماتی‌اش حمله به شهروندان سیک و هندوی کشور را محکوم کرد و گفت که حمله به اقلیت‌های مذهبی یک جنایت نابخشودنی است. شهروندان هندو و سیک در رشد و توسعۀ کشور نقش اساسی داشته‌اند و نمادی از تنوع فرهنگی جامعۀ ما به شمار می‌روند. رییس اجراییه به نیروهای امنیتی هدایت داد که در تأمین امنیت شهروندان اهل هنود و سیک از هیچ اقدامی دریغ نورزند

دوکتور عبدالله عبدالله به حوادث پسین اشاره کرد و گفت که صلح آرزوی تمام مردم افغانستان است. آتش بس مورد استقبال تمام مردم قرار گرفت و در روزهای عید مردم از آتش بس استقبال کردند. اما نحوۀ اعلان آتش بس و آنچه اتفاق افتاد، مشکلاتی در پی‌داشت که باید از آن درس‌هایی بیاموزیم و در آینده از تکرار آن جلوگیری نماییم

رییس اجراییه کشور تصریح کرد که ایجاب می‌کرد به قوای امنیتی رهنمودهای مشخص و واضح صادر می‌شد و قبل از اعلان آتش بس باید مشوره‌های وسیعی صورت می‌گرفت. حکومت به این آتش بس پابند ماند؛ اما طالبان ادامه آتش بس را رد کردند

دوکتور عبدالله عبدالله ابراز داشت که موضوع مناطق امن برای طالبان از سوی جناح‌هایی مطرح شد؛ اما از طرف حکومت و مردم افغانستان رد گردید. اعلان مناطق امن برای تروریست‌هایی‌که عملیات تروریستی را علیه مردم افغانستان سازماندهی می‌کنند، از هیچ منطقی برخوردار نیست. افغانسان خانۀ امن برای کسانی‌ است که می‌خواهند در صلح و آرامش زندگی نمایند

رییس اجراییه به برگزاری نشست بروکسل اشاره کرد و گفت که در این نشست درباره‌ ادامۀ حضور و کمک‌های اعضای ناتو برای افغانستان در قالب حمایت قاطع تصمیم گرفته می‌شود. رهبری حکومت ملی در این نشست اشتراک خواهند کرد

همچنان دوکتور عبدالله عبدالله گفت که در هفته‌های گذشته شاهد تحولات جدی در کشور بودیم. امیدواریم برای تحقق هر برنامه و رسیدن به صلح و توسعه‌ پایدار و حکومت‌داری بهتر، وحدت و هم‌نظری را در نظر بگیریم. برخورد عادلانه با قضایا زمینۀ وحدت را فراهم می‌سازد. در غیر آن حرف‌ها تنها در شعار باقی می‌مانند

رییس اجراییه کشور مسوولیت جدید را به سرپرستان وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ و شهرسازی و مسکن تبریک گفت

در ادامه، مسوولان وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله دربارۀ اوضاع امنیتی کشور گزارش دادند

براساس گزارش نهادهای امنیتی، عملیات نیروهای امنیتی در مناطق مختلف از سر گرفته شده و هفتۀ گذشته 410 تن از دشمنان کشور در نتیجۀ عملیات نیروهای امنیتی کشته شده‌اند

همچنان، مسوولان امنیتی دربارۀ تأمین امنیت مراکز ثبت نام رأی دهنده‌گان و انتقال مواد حساس انتخاباتی معلومات ارایه کردند

رییس اجراییه کشور دربارۀ قطع برق در پایتخت و برخی ولایات از رییس برشنا معلومات خواست. رییس برشنا گفت که بعد از امروز مشکل قطع برق کابل رفع می‌شود

سپس، طبق دستور کار مجلس، معاون ریاست اجراییه دربارۀ طرح نهایی اصلاح و بهبود محابس برای چهار سال آینده به جلسه گزارش داد

در طرح اصلاح و بهبود محابس 13چالش مشخص شده و راه‌های حل نیز آن پیش‌بینی گردیده است. ازدیاد تشکیل و افزایش بودجه محابس از پیشنهادهای عمده این طرح است

سپس، رییس اجراییه کشور اصلاحات در محابس را یک ضرورت جدی دانست و به منظور اجرایی‌ شدن طرح هدایت‌ لازم داد

در ادامه، وزارت اقتصاد گزارش تطبیق پلان استراتژیک ارتقای ظرفیت وزارت‌ها و ادارات دولتی در ربع اول سال مالی 1397 و گزارش برنامۀ پروژه‌های انکشافی با تأثیرات بلند اجتماعی را به جلسه ارایه کرد

بربنیاد گزارش وزارت اقتصاد، تطبیق پروژه‌های کوچک ارتقای ظرفیت در شماری از نهادها تغییرات مثبت را به وجود آورده است

سپس، وزرات مالیه دربارۀ مصرف بودجۀ عادی و انکشافی نهادها و ادارات دولتی معلومات ارایه کرد. بربنیاد گزارش، الی 9 سرطان سال مالی جاری در مجموع 362.7 میلیارد افغانی تخصیصات عادی و انکشافی صادر گردیده که 92 درصد اصل بودجه را تشکیل می‌دهد و از آن جمله مبلغ 151.9 میلیارد افغانی به مصرف رسیده که 39 درصد بودجه را تشکیل می‌دهد

در مقایسه با سال گذشته فیصدی مصرف وزارت‌ها و ادارات دولتی افزایش یافته است

رییس اجراییه کشور پس از شنیدن گزارش به وزرا و مسوولان اداره‌های دولتی هدایت داد که وضعیت مصرف بودجه را شخصاً مرور و نظارت کنند تا در تعیین بودجۀ سال آینده مشکلی پیش نیاید

در ادامه، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، پیش‌نویس استراتژی حکومت‌داری الکترونیکی را به جلسه گزارش داد

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی راهبرد الکترونیک‌سازی نهادهای دولتی را تهیه کرده که تا سال 2022 تطبیق می‌شود

بربنیاد گزارش وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، در سال 2018 سیستم مالی، منابع بشری، مدیریت برنامه‌ها و پروژه‌ها و تدارکات هشت وزارت الکترونیک می‌شود

بر اساس اظهارات مسوولان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، توزیع پاسپورت هم آنلاین شده و به زودی افتتاح می‌شود

رییس اجراییه کشور کار وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را همه‌جانبه خواند و از فعالیت‌های آن وزارت تقدیر کرد

طبق دستور کار جلسه، وزیر ترانسپورت پالیسی سکتور ترانسپورت را به جلسه گزارش داد

وزیر ترانسپورت دربارۀ اهمیت و ضرورت پالیسی ترانسپورت صحبت کرد و گفت که این مسوده نهایی نیست و نیازمند کار بیشتر می‌باشد

در پالیسی سکتور ترانسپورت در زمینۀ بهبود سیستم ترانسپورت هوایی، ترانسپورت ریلی و ترانسپورت زمینی راهکارهایی ارایه شده است

رییس اجراییه گفت که لازم است دربارۀ ابعاد این پالیسی میان سکتورهای مربوط به ویژه وزارت‌های فواید عامه، شهرسازی، ترانسپورت، ارگان‌های محل، تجارت و صنایع، هوانوردی ملکی و اقتصاد بحث و تبادل نظر صورت گیرند

در ادامه، رییس اجراییه کشور از ادارۀ حفاظت از محیط زیست خواست که در پیوند به شایعات آلوده‌شدن دریای پنجشیر معلومات ارایه کند

رییس ادارۀ حفاظت از محیط زیست گفت که یک تیم تخنیکی را به محل فرستاده‌ است. بررسی‌های اولیه تیم تخنیکی نشان می‌دهد که هیچ گونه زهرپاشی‌ در دریای پنجشیر انجام نشده است