زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
گسترش ماموریت نظامی امریکا در افغانستان و عراق!؟
جمعه ,22 ژانویه , 2016

پایگاه های نظامی امریکا

نشریه فارن پالیسی

نشریه فارن پالیسی در شماره تازه اش مطلبی را در مورد گسترش ماموریت نظامی امریکا در افغانستان و عراق نشر کرده است.

در آغاز این مطلب آمده است: یک سال پس از آنکه ماموریت نظامی امریکا در افغانستان پایان یافت و چهار سال از خروج آخرین گروه سربازان امریکایی از عراق سپری شد، اکنون نقش جنگی امریکا در هر دو کشور رو به گسترش است.

فارن پالیسی به نقل از یک سند افشا شدهء قصر سفید نوشته است که قصر سفید به نظامیان امریکایی اجازه می دهد که عملیات جنگی شان را در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان گسترش بدهند.

این در حالیست که گرین باریت یک امریکایی دو هفته پیش در جنگ با طالبان مسلح در ولایت هلمند کشته شد.

مقام های وزارت دفاع امریکا گسترش حضور نیرو های خاص امریکا در هلمند را ماموریت جنگی نخوانده و تاکید می کنند که این ماموریت آموزشی و مشوره دهی است و در چهارچوب آن امریکایی ها حق دفاع از خود را دارند.

نشریه فارن پالیسی در ادامهء مطلب می نویسد که اکنون تعداد زیاد نظامیان امریکایی سرگرم جنگ در مقابل طالبان مسلح اند و این، فشار بر حدود سه هزار از نیرو های خاص عملیاتی امریکا و ضد تروریزم را افزایش می دهد.

حالا شش هزار و هشتصد سرباز دیگر امریکا مصروف آموزش نیرو های افغان هستند.

روزنامه اندیپندنت

روزنامه اندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیرش در مورد یک زن افغان که شوهرش بینی او را بُریده نشر کرده است.

در مطلب آمده است که هنوز روشن نیست، محمد خان چرا بینی خانم خود را که مادر یک طفل است بریده است.

این روزنامه نوشته است که طالبان مسلح تعهد کرده اند که این مسئله را مطابق شریعت حل و فصل می کنند.

اندیپندنت می نویسد: پس از آنکه محمد خان ۲۵ ساله بینی خانم اش ریزه گل را در ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب برید، ریزه گل مقدار زیاد خون ضایع کرد.

این رویداد در منطقهء تحت کنترول طالبان در ولایت فاریاب اتفاق افتاده است و ریزه گل سپس از سوی نزدیکان اش به شفاخانه انتقال داده شد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر تصاویر این زن بیست ساله را در شبکه های اجتماعی نشر کرده و گفته است که محمد خان پس از این حادثه فرار کرده است.

این کمیسیون از حکومت خواسته است که عامل این رویداد را بازداشت کند.

خانم ریزه گل به کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که شوهرش پیوسته با او از خشونت کار می گرفت.

در مطلب روزنامه اندیپندنت آمده است که افغانستان هنوز هم در سطح جهان کشور نا امن دانسته می شود، کشوری که در آن خشونت عام است و بسیاری قضایا با مقامات در میان گذاشته نمی شود.

سخنگوی طالبان گفته است که جستجو را در مورد آقای خان آغاز کرده اند.