زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
یک مرد در ولسوالی خنجان ولایت بغلان همسرش را به قتل رساند
جمعه ,5 فوریه , 2016

محکمه

یک مرد در ولسوالی خنجان ولایت بغلان به اتهام قتل همسرش از سوی محکمه محکوم به اعدام شد.

قاضی نذیرالله حنیف یکی از اعضای محکمه ابتدایه ولسوالی خنجان به رسانه ها گفته است دو ماه قبل این مرد همسرش را با ضرب گلوله به قتل رسانده بود و اکنون در یک جلسه علنی بر وی حکم اعدام از سوی آنها صادر شد.

در مورد پیگرد عدلی این قضیه ریاست امور زنان ولایت بغلان اظهار خوشبینی کرده و از صدور حکم اعدام آن مرد متهم به قتل همسرش، استقبال کرده است.