زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
۲۱ پروژۀ تدارکاتی به ارزش ۲.۹ میلیارد افغانی از سوی کمیسیون تدارکات ملی، منظور گردید
دوشنبه ,7 می , 2018

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار گردید.
در این جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی، درخواست ۲۶ قرارداد و پیشنهاد، مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه، ۲۱ قرارداد و پیشنهاد تدارکاتی به ارزش بیش از ۲.۹ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظور گردید که شامل پروژه‌های ذیل می‌گردد:
-قرارداد تهیه و تدارک دو نوع تیل (دیزل و پطرول) ضرورت وسایط لوی‌څارنوالی؛
-قرارداد پروژۀ حفظ و مراقبت فایبر نوری مسیر کندهار الی هرات مربوط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی؛
-قرارداد پروژۀ هموارکاری و لندسکیپ مجتمع اداری ولایت کابل مربوط وزارت شهر‌سازی و مسکن؛
-قرارداد پروژۀ اعمار تعمیر تعلیم و تربیه ولایت غور مربوط وزارت شهرسازی و مسکن؛
-قرارداد پروژۀ احداث شبکۀ انتقال و توزیع برق پارک صنعتی زون زراعتی باریک‌آب مربوط ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت؛
-قرارداد پروژۀ بازسازی لات اول کانال آبیاری انجیل ولسوالی انجیل ولایت هرات مربوط وزارت انرژی و آب؛
-قرارداد تهیه و تدارک تیل دیزل مورد ضرورت جنراتورهای د افغانستان برشناشرکت ولایت کندهار شامل بخش اول و دوم؛
-قرارداد پروژۀ تهیه و تدارک دو نوع تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت آمریت ورکشاپ‌های مرکزی وزارت صحت عامه شامل دو (لات) ؛
-قرارداد پروژۀ تهیه و تدارک ۱۳ قلم حبوبات مورد ضرورت قطعات و جزو تام‌های ریاست محافظت پروژه‌های دولتی، تصدی و قطعۀ محافظت سرک حلقوی قیصار- لامان شامل سه بخش، بر اساس قرارداد چار چوبی مربوط وزارت امور داخله؛
-قرارداد تدارک ۱۵ قلم حبوبات مورد نیاز ریاست عمومی لوژستیک لات (ششم) مربوط وزارت امور داخله؛
-قرارداد تدارک دوقلم تیل مورد نیاز جنراتورهای معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی مربوط وزارت امور داخله؛
-درخواست منظوری پروژۀ ساختمان سرک قسمت دوم بادپخ ولایت لغمان به‌طول ۲۱.۱۶۰ کیلومتر مربوط وزارت فواید عامه؛
و درخواست منظوری قرارداد سروی جیولوجی ایالات متحده امریکا و وزارت معادن و پترولیم؛
از سوی‎هم، درخواست منظوری تعدیل “اصلاح اسم ولسوالی نورگرام” در قرارداد خدمات مشورتی “استخدام مؤسسات همکار” جهت همکاری برای تطبیق برنامۀ میثاق شهروندی در ولایات (نورستان، کنر و لغمان) مربوط وزارت احیاء و انکشاف دهات نیز از سوی کمیسون منظور گردید.
اعضای کمیسیون تدارکات ملی حین بحث بالای پروژۀ هموارکاری و لندسکیپ مجتمع اداری ولایت کابل مربوط وزارت شهرسازی و مسکن، پروژه را به قراردادی اول منظور نمودند و رئیس‌جمهور به مشاوریت اقتصادی ریاست‌جمهوری وظیفه سپرد تا تمامی تصدی‌ها را مورد بررسی قرارداده و گزارش آنرا به کمیسیون تدارکات ملی ارایه نماید.
هم‌چنان، پیشنهاد وزارت انرژی و آب در مورد اعطای قرارداد پروژۀ دیزاین و ساختمان ۵.۵ میگاوات برق سولری ولایت دایکندی هم از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.
در این نشست کمیسیون تدارکات ملی، پیشنهاد کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی در رابطه به آغاز پروسۀ کرایه‌گیری تعمیر مورد ضرورت شعبات این کمیسیون مورد تایید قرار گرفت.
علاوه برآن، یادداشت وزارت شهرسازی و مسکن در رابطه پروژۀ ۱۴۰۰ باب اپارتمان در فاز اول، واقع دارالامان شهر کابل پس از بررسی اعضای کمیسیون تدارکات ملی، تصویب گردید.
در همین‌حال، درخواست منظوری تمدید میعاد با افزایش قیمت پروژۀ شبکۀ توزیعی ۲۰/۰.۴ کیلوولت در شهر کندز و بغلان مربوط د افغانستان برشنا شرکت نیز مورد مداقه قرار گرفت.
رئیس‌جمهور در این خصوص تاکید ورزید که مردم ولایات کندز و بغلان به برق نیاز جدی دارند، از این‌رو کمیسیون تدارکات ملی پروژۀ متذکره را مشروط بر ارایۀ اسناد در رابطه به چگونگی حریق این پروژه و ارایه تقسیم اوقات مشخص در رابطه به تکمیل این پروژه، منظور نمود.
اما قرارداد پروژۀ ساختمان سرک ماورای کوکچه ولسوالی خواجه‌غار الی ولسوالی دشت قلعه به طول ۱۷ کیلومتر و قرارداد پروژۀ اعمار سرک کابل- لوگر (از تانک تیل لوگر الی چهل دختران) به طول ۷ کیلومتر و قرارداد پروژۀ ساختمانی سرک ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا شامل چهار بخش(خارج دره، کله حوت، غچولان و جورغل) به ۱۵.۵۶۲ کیلومتر مربوط وزارت فواید عامه اعاده شد.
اعضای کمیسیون تدارکات ملی پروژه‌های متذکره را مهم تلقی‌نموده، اذعان داشتند که پروسۀ این پروژه‌ها باید لغو گردد و به وزارت فواید عامه دستور دادند تا بدیل مناسب برای پیش‌برد این پروژه‌ها به کمیسیون تدارکات ملی ارایه نماید.
علاوه بر آنها، قرارداد پروژۀ تهیه و تدارک ۱۱ قلم حبوبات و مواد غذایی  مورد ضرورت تأسیسات وزارت صحت عامه و قرارداد مطالعات امکان‌سنجی کانال آبیاری اندخوی ولایت فاریاب مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای رفع نقیصه‌های تخنیکی آن اعاده‌شد و از وزارت‌های نام‌برده خواسته‌شد تا پس از رفع این چالش‌ها، پروژه‌های متذکره را در جلسۀ بعدی کمیسیون ارایه نمایند.
گزارش هیأت مؤظف در مورد پروژۀ اکمال و جابه‌جانمودن موانع آهن‌کانکریتی و غرفه‌های زرهی جهت تحکیمات لوی‌څارنوالی مربوط وزارت امور داخله پس از استماع اعضای کمیسیون، مورد تایید قرار گرفت.
درخواست وضاحت پیرامون فیصله‌های کمیسیون تدارکات ملی در مورد پروژه‌های تدارک دو قلم گوشت مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک و دو قلم تیل مورد نیاز ریاست عمومی محابس و توقیف‌خانه‌ها مربوط وزارت امور داخله نیز مورد بحث کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت و در نتیجه این پروژه نیز از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.
رئیس‌جمهور به وزارت امور داخله و ادارۀ تدارکات ملی هدایت‌داد تا جهت بررسی بیشتر همچو قراردادها، نشست مشترک را برگزار کنند و گزارش آن را به کمیسیون تدارکات ملی ارایه نمایند.
رئیس‌جمهور غنی، حین بحث بالای پروژه‌های وزارت امور داخله تاکید ورزید که کم‌کاری و نرساندن غذا به نیروهای پولیس ملی کشور قابل قبول نیست، از این‌رو وزارت امور داخله مکلف‌است تا بررسی‌های همه‌جانبۀ خود را از قراردادی‌ها انجام‌داده و در هر دوهفته گزارش آن را به ریاست‌جمهوری ارایه نماید.
کمیسیون تدارکات ملی درخواست منظوری تعدیل موقت مندرجات قرارداد تدارک ۴ نوع گوشت قطعات و جزوتام‌های اردوی‌ ملی (تعدیل گوشت مرغ به گوشت گاو) را بنابر شیوع مرض انفلونزای مرغی، با توجه به گزارش ارایه‌شده هیأت وزارت‌های صحت عامه و زراعت آبیاری و مالداری به کمیسیون تدارکات ملی در رابطه به عدم موجودیت مشکل در مصرف گوشت مرغ، رد نمود.
همچنان، تمدید میعاد پروژۀ کمپلکس تربیۀ معلم سیدجمال‌الدین افغان مربوط وزارت معارف مورد بحث قرارگرفت و هیأت مؤظف، گزارش بررسی‌های شان‌را ارایه نمودند که در نتیجه، اعضای کمیسیون تدارکات ملی این پروژه را مشروط بر رفع نواقص موجوده منظور نمودند.
رئیس‌جمهور از وزارت شهرسازی و مسکن خواست تا کیفیت کار قراردادی را بررسی نماید و وزارت معارف مکلف است تا یک برنامۀ واضح نظارتی را ایجاد نماید و از سوی هم از دیدبان شفافیت افغانستان خواسته شد تا در تمامی موارد این پروسه‌ها دخیل باشد.
در این نشست کمیسیون، معاون دوم مقام عالی ریاست‌جمهوری، وزیر اقتصاد، سرپرست وزارت خانه های مالیه و عدلیه، ناظرین ملی و بین‌المللی از جمله کاکس پارلمانی مبارزه با فساد، دیدبان شفافیت افغانستان، کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی ولسی‌جرگه، نمایندۀ بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان ( سیگار) و سیستیکای حمایت قاطع نیز حضور داشتند.