زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
موزه متروپولیتن هنر ( Metropolitan Museum of Art ) در نیویورک
جمعه ,19 جوزا , 1391

 موزه متروپولیتن هنر ( Metropolitan Museum of Art ) در نیویورک