زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
هالیوود ( Hollywood ) در شهر لوس آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا
جمعه ,19 جوزا , 1391

هالیوود ( Hollywood )  در شهر لوس آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا