زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
پارک هزاره ( Millennium Park ) در شیکاگو
جمعه ,19 جوزا , 1391

 پارک هزاره ( Millennium Park ) در شیکاگو