زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
کلیسای جامع سن پاتریک ( St. Patrick’s Cathedral ) در نیویورک
جمعه ,19 جوزا , 1391

 کلیسای جامع سن پاتریک ( St. Patrick’s Cathedral )  در نیویورک