زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
کوه راشمور ( Mount Rushmore ) در ایالت داکوتای جنوبی آمریکا
جمعه ,8 ژوئن , 2012

کوه راشمور ( Mount Rushmore ) در ایالت داکوتای جنوبی آمریکا