زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 

گالری فلم انیمیشن افغانستان:

انیمیشن بز چینی – Buz-e-Chini

انیمیشن بز چینی – Buz-e-Chini

انیمیشن بز چینی اولین انیمیشن طولانی سینمایی افغانستان می باشد که با لهجه شیرین هزارگی افغانستان گویش شده است. در ذیل اسامی کسانی که در تولید این انیمیشن نقش...