زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 

گالری عکس افغانستان:

بالا حصار گردیز در ولایت پکتیا

بالا حصار گردیز در ولایت پکتیا

...
میرویس خان هوتک در قندهار

میرویس خان هوتک در قندهار

میرویس خان هوتک در قندهار...
مزار شریف در شمال افغانستان

مزار شریف در شمال افغانستان

مزار شریف در شمال افغانستان...
کوه کوتل سالنگ در شمال افغانستان

کوه کوتل سالنگ در شمال افغانستان

کوه کوتل سالنگ در شمال افغانستان...
مقبره ناصر خسرو در ولایت بدخشان

مقبره ناصر خسرو در ولایت بدخشان

  مقبره ناصر خسرو در ولایت بدخشان...
بت بامیان قبل و بعد از تخریب

بت بامیان قبل و بعد از تخریب

بت بامیان قبل و بعد از...
مناره های غزنی

مناره های غزنی

مناره های غزنی...
ساختمان سراج العمارت جلال آباد

ساختمان سراج العمارت جلال آباد

ساختمان سراج العمارت جلال آباد...