زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 

اخبار امریکا و افغانستان:

رئیس جمهورغنی از مجروحین قوای مسلح عیادت کرد و عید را به آنان تبریک گفت

رئیس جمهورغنی از مجروحین قوای مسلح عیادت کرد و عید را به آنان تبریک گفت

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز به شفاخانۀ سردار محمد داوود خان رفت و از مجروحین قوای مسلح عیادت نموده و عید...
رئیس جمهورغنی، ضمن عید مبارکی با منسوبین قطعات خاص، یک‌ماه معاش فوق‌العاده را نیز به آنها منظور کرد

رئیس جمهورغنی، ضمن عید مبارکی با منسوبین قطعات خاص، یک‌ماه معاش فوق‌العاده را نیز به آنها منظور کرد

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز به قوماندانی عمومی قطعات خاص پولیس رفت و ضمن دیدار و عید مبارکی با منسوبین...
رئیس جمهورغنی، ضمن عید مبارکی با منسوبین قول‌اردوی عملیات‌های خاص، رتبه‌های ترفیع شماری از افسران را تفویض نمود

رئیس جمهورغنی، ضمن عید مبارکی با منسوبین قول‌اردوی عملیات‌های خاص، رتبه‌های ترفیع شماری از افسران را تفویض نمود

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز به قول‌اردوی عملیات‌های خاص رفت و ضمن دیدار و عید مبارکی با منسوبین آن...
رئیس جمهورغنی، عید سعید فطر را به مسوولین ملکی و نظامی ولایات تبریک گفت

رئیس جمهورغنی، عید سعید فطر را به مسوولین ملکی و نظامی ولایات تبریک گفت

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، عصر امروز از طریق کنفرانس ویدیویی با والیان، قوماندان‌های قول‌اردوها، امنیه، زون‌ها،...
رئیس جمهورغنی با بیجاشده‌گان داخلی عید مبارکی کرد

رئیس جمهورغنی با بیجاشده‌گان داخلی عید مبارکی کرد

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام امروز با تعداد کثیری از بیجاشده‌گان داخلی از ولایات مختلف کشور دیدار کرد و با هریک آنها...
رئیس جمهورغنی، با کودکان ایتام و بی‌سرپرست دیدار کرد و عید را به آنها تبریک گفت

رئیس جمهورغنی، با کودکان ایتام و بی‌سرپرست دیدار کرد و عید را به آنها تبریک گفت

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان ظهر امروز با هر یک از کودکان ایتام و بی‌سرپرست عید مبارکی کرد و نان چاشت را یکجا با آنان صرف...
رئیس جمهورغنی با کارمندان حفظ و مراقبت ارگ ریاست جمهوری عید مبارکی کرد

رئیس جمهورغنی با کارمندان حفظ و مراقبت ارگ ریاست جمهوری عید مبارکی کرد

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز با کارمندان حفظ و مراقبت ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد و با هریک شان عید...
رئیس جمهور غنی نماز عید سعید فطر را در مسجد جامع ارگ ادا کرد

رئیس جمهور غنی نماز عید سعید فطر را در مسجد جامع ارگ ادا کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صبح امروز پس از معاینه قطعۀ تشریفات، نماز عید سعید فطر را در مسجد جامع ارگ ادا کرد. پس از ادای...
رئیس جمهورغنی از همکاری‌های کشور شاهی ناروی ستایش کرد

رئیس جمهورغنی از همکاری‌های کشور شاهی ناروی ستایش کرد

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، عصر امروز با خانم ماری اسکیر سفیر کشور شاهی ناروی در کابل، ملاقات تودیعی نمود. در این ملاقات...
کمیسیون تدارکات ملی چندین قرارداد بزرگ زیربنایی را منظور کرد

کمیسیون تدارکات ملی چندین قرارداد بزرگ زیربنایی را منظور کرد

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان عصر روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جلسۀ...