زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به اعلام موجودیت ائتلاف بزرگ ملی افغانستان
پنج شنبه ,4 اسد , 1397

ارگ، کابل: حکومت وحدت ملی از برنامه‌ها، پیشنهادها وطرح‌های احزاب سیاسی، ائتلاف‌ها و فعالین جامعه مدنی که در مطابقت با قوانین نافذۀ کشور و آرزوهای مردم ما باشد، استقبال می کند.
طی نزدیک به چهار سال، حکومت در موضوعات مختلف ملی و بین‌المللی با احزاب سیاسی، شخصیت‌های جهادی و سیاسی، مشورت و رایزنی را انجام داده و رئیس جمهور کشور در آیندۀ نزدیک نیز با آنان در رابطه به مسایل ملی نشست خواهد داشت.
در جریان این مشورت‌ها و رایزنی‌ها، همواره تاکید شده است که ائتلاف‌ها و جریان‌های سیاسی برنامه محور می‌تواند، در راستای تحقق برنامه های ملی، ممد واقع شوند.
حکومت در شرایط جاری که صلح و انتخابات به حیث دو اولویت ملی قرار دارد، موضوع گفتمان مشترک میان حکومت وجریان های فعال سیاسی را ارج می گذارد و بدین باور است که دیدگاه‎های سازنده و طرح‌های مفید احزاب و شخصیت‌های سیاسی می‌تواند مردم و حکومت را در این عرصه ها کمک کند.
ما در راستای توسعه سیاسی ضرورت به حوصله، وسعت نظر و رقابت مثبت در میدان مسطح داریم و مردم افغانستان در موضوع انتخابات نسبت به همه قضاوت خواهند کرد و این قضاوت می‌تواند برای همه آموزنده باشد.#