زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حملۀ تروریستی در شهر کندهار
سه شنبه ,1 جوزا , 1397

 تروریستان به ادامه جنایات شان علیه مردم افغانستان، می‌خواستند به‌وسیله دو کانتینر، مواد انفجاری را در شهر کندهار جابه‌جا کنند و در این ماه مبارک مردم ما را هدف جنایت بزرگ قرار دهند که از سوی نیروهای شجاع امنیتی کشف شد. اما با تأسف، هنگام خنثی‌سازی این محموله، در یکی از کانتینرها انفجار رخ داده که از اثر آن شماری از مردم روزه‌دار شهید و تعدادی زخمی گردیدند.
تروریستان براساس باورهای غلط خویش علیه مردم ما، سلسلۀ از ایجاد وحشت را آغاز کرده اند که نظر به آن به‌شمول تأسیسات، زیربناها و مکاتب، بالایمراکز دینی و آموزشی، مساجد، میدان‌های ورزشی و بازارها، حملات تروریستی انجام می‌دهند. مردم افغانستان در همکاری با حکومت، به تروریستان اجازه نخواهند داد که مسیر پیشرفت و ترقی این کشور را تغییر دهند.
رئیس‌جمهور غنی به‌خاطر روی‌داد مذکور، اقدامات اداره‌های کشفی را جهت جلوگیری از تلفات بیشتر قابل قدر دانست و بار دیگر تأکید ورزید که تروریستان از طریق اعمال غیرمشروع و ضد بشری، به اهداف شوم‌شان نمی‌رسند و در هرکجا از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی هدف قرارگرفته وسرکوب خواهند شد.
رئیس‌جمهور کشور حملۀ تروریستی یادشده را تقبیح می‌نماید و مراتب تسلیت و هم‌دردی خویش را به خانواده‌های قربانیان این رویداد ابراز داشته، به شهدا جنت فردوس و به مجروحین صحتمندی کامل استدعا می‌دارد.