زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حملۀ تروریستی امروز در شهر جلال‌آباد
چهارشنبه ,20 سرطان , 1397

 تروریستان امروز در حالی در بخش معارف شهری جلال‌آباد شماری از هموطنان ما را شهید و مجروح کردند که کنفرانس جهانی علمای اسلام در عربستان سعودی جنگ روان افغانستان را فتنه خواند.
رئیس‌جمهور کشور در حالی‌که در بروکسیل بسر می‌برد گفت، هرنوع اقدامات تروریستان در تقابل با فتوای متفقۀ علمای‌دینی افغانستان در مورد جنگ، دهشت و فتنه و نیز موقف روشن و اجماع علمای جهان اسلام قرار دارد و تروریستان به منظور کتمان این ناکامی‌شان، مردم ملکی و تأسیسات عامه را مورد هدف قرار می‌دهند.
رئیس‌جمهور کشور ضمن محکوم‌نمودن حملۀ تروریستی امروز در شهر جلال‌آباد، مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانواده‌های قربانیان این رویداد ابراز داشته، به شهدا جنت فردوس و به زخمی ها صحتمندی کامل استدعا می دارد.