زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حملۀ تروریستی امروز در کابل
یکشنبه ,31 سرطان , 1397

 دشمنان مردم افغانستان امروز باردیگر دست به جنایت زدند و شماری از هموطنان ما به‌شمول افراد ملکی و نظامی را شهید و مجروح نمودند.
رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان از تلاش‌ها و قربانی‌های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که شب و روز به‌خاطر تأمین امنیت و آرامش مردم تلاش می‌ورزند، ستایش کرده و به‌روح شهدای این نیروها، اتحاف دعا نمود.
رئیس‌جمهور کشور ضمن محکومیت حملۀ تروریستی امروز، مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش‌را با خانواده‌های شهدای رویداد متذکره ابراز داشته، به زخمی‌ها شفای‌عاجل و به شهدا جنت برین استدعا می‌دارد.