زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حملۀ تروریستی در شهر جلال آباد
سه شنبه ,9 اسد , 1397

 جنایتکاران که در میدان های نبرد از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی ما ضربات و تلفات سنگین را متحمل شده اند، اکنون بر بنیاد دیدگاه غیراسلامی و انسانی خود، مردم ملکی، مراکز تعلیمی، تأسیسات عامه به شمول نهادهای کمک کننده برای مهاجرین را هدف قرار میدهند تا ارادۀ مردم و حکومت را در راستای پیشرفت و ترقی تضعیف سازند.
رئیس جمهورغنی بار دیگر نایل آمدن گروه های تروریستی را از طریق اهداف غیر مشروع و انسانی شان، ناممکن می داند و ضمن غمشریکی با مردم ولایت ننگرهار، اطمینان می دهد که به منظور تأمین امنیت شهروندان، گام های جدی تر برداشته خواهد شد و قوای مسلح ما همانند گذشته، تروریستان را هدف قرار می دهند.
رئیس جمهور کشور ضمن تقبیح حملۀ تروریستی امروز در شهر جلال آباد، مراتب تسلیت و همدردی خویش را با خانواده های قربانیان ابراز داشته به شهدا جنت برین و به مجروحین صحتمندی کامل استدعا میدارد.