زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به نشر ویدیوی بازداشت‌شده‌گان در فاریاب و همچنان عملیات اخیر نظامی در پکتیا و ننگرهار
شنبه ,23 سرطان , 1397

ارگ، کابل: حکومت افغانستان هرنوع رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را که در مغایرت با اصول و قوانین نافذۀ کشور باشد، به هیچ وجه قابل قبول نمی داند و تصریح می‌دارد که مشکلات به وجودآمده نتیجه‌ی رویۀ غیر اصولی و غیر حرفه‌یی افراد می‌باشد، نه مشکل در کلیت نظام دفاعی و امنیتی کشور و افراد خاطی باید رفتار شانرا مطابق به قوانین نافذۀ کشور عیار نموده و مسوول قرار گیرند.
رئیس جمهور غنی در رابطه به تصاویر نشرشده از بازداشت‌شده‌گان در ولایت فاریاب و نیز واردشدن تلفات به افراد ملکی طی عملیات نظامی در ولایات پکتیا و ننگرهار، به ارگان‌های مربوطه هدایت داده است، تا تحقیقات جدی و همه‌جانبه را دراین زمینه به زودترین فرصت ممکن انجام داده، افراد مسوول را شناسایی و گزارش و پیشنهادات شانرا با سرقوماندانی اعلی شریک نمایند.
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور با تطبیق تمام طرزالعمل‌ها و اجراآت قانونی، باید تدابیر جدی را برای تکرارنشدن چنین موارد روی‌دست گیرند و مکلف‌اند، تا در روشنایی احکام و ارزش‌های دین مبین اسلام، قوانین نافذه کشور، ارزش‌های حقوق بشری و موازین انسانی، رفتار کنند.
قوای مسلح افغانستان از سرمایه‌های بزرگ کشور و مردم محسوب می‌شوند که با فداکاری و قهرمانی‌های‌شان اعتماد مردم و جامعه جهانی را بدست آورده‌اند و نیاز است تا این اعتماد بیشتر از پیش تقویت گردد.