زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
اعلامیۀ مطبوعاتی
یکشنبه ,21 می , 2017

 

ارگ، کابل: دشمنان مردم افغانستان در ادامۀ جنایات ضد بشری شان، بالای نوی کابل بانک در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا حمله تروریستی انجام داده و شماری از هموطنان ما را شهید و مجروح کردند.

رئیس‌جمهورغنی، این عمل تروریستان را تقبیح نموده میگوید که تروریستان با حمله به امکان و تأسیسات عامه، جنایات بزرگ و اعمال نابخشودنی را مرتکب میشوند و هیچگاه با طراحی اینچنین حملات وحشیانه، به اهداف شوم شان دست نمی یابند.

 

محمداشرف غنی، مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به خانواده‌های قربانیان این حملۀ وحشیانه ابراز نموده، از بارگاه خداوند متعال به مجروحین صحتمندی کامل و به شهدا جنت فردوس التجامند است.