زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
امریکا برای افغان‌های نیازمند، ۲۰ میلیون دالر کمک می‌کند
جمعه ,19 می , 2017

اداره انکشاف بین المللی امریکا

اداره انکشاف بین المللی امریکا، برای افغان های نیازمند، بیست میلیون دالر کمک می‌کند.

 

بر اساس خبرنامه این اداره، کمک‌ها از طریق برنامه غذایی جهان یا WFP برای ۳،۴ میلیون تن از افراد آسیب پذیر، در ۲۵۰ ولسوالی افغانستان توزیع خواهد شد.

 

کاترین استیونز سرپرست اداره انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان می‌گوید با این کمک مالی، برنامه غذایی جهان می‌تواند آرد و گندم را خریداری و برای افراد نیازمند توزیع کند.

 

اداره انکشاف بین المللی امریکا، از آغاز سال مالی ۲۰۱۷ تا اکنون ۴۰ میلیون دالر را برای نیازمندان و بیجا شده‌ها در افغانستان کمک کرده‌است.