زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
تحت ریاست رئیس جمهور غنی، جلسه شورای امنیت ملی دایر گردید
چهارشنبه ,27 ژانویه , 2016

ارگ

 

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، جلسه شورای امنیت ملی قبل از ظهر روز گذشته در ارگ، برگزار گردید.

 

در ابتداء وزرای سکتور امنیتی و دفاعی در مورد وضعیت عمومی امنیتی کشور به جلسه شورای امنیت ملی گزارش ارائه نمودند.

 

سپس تهدیدات دشمنان مردم در سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفت و جلسه هدایات لازم را جهت دفع آن به قوای امنیتی و دفاعی کشور صادر نمود.

 

متعاقباً موضوع وضعیت امنیتی ولایات جوزجان، بلخ، پکتیا، ارزگان، غور، زابل، پنجشیر، پکتیکا و قندهار مطرح گردید و والیان ولایات یاد شده که جلسه حضور داشتند، گزارشات مفصل را در مورد چالش های موجود در عرصه امنیتی ولایات مربوطه شان، ارائه نمودند.

 

شورای امنیت ملی با ابراز قدردانی از زحمات و تلاش های والیان ولایات یاد شده در عرصه بهبود امنیت و رسیدگی به خواست های مردم، مشکلات و پیشنهادات مطروحه آنها را یک به یک بطور مفصل بررسی نموده و هدایات لازم را به مراجع مربوط صادر نمود.

 

ارگان های دفاعی و امنیتی کشور موظف شدند تا در تفاهم با والیان ولایات یاد شده، راه های حل فوری را جهت رفع مشکلات امنیتی در ولایات مربوطه جستجو و عملی نموده و گزارش اجراآت شان را به جلسه بعدی شورای امنیت ملی ارائه نمایند.