زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
خروج قوای بین المللی از افغانستان سبب کندی در روند کار حکومت شده است
یکشنبه ,10 ژانویه , 2016

سرباز

 

اکانامیست

 

مجله اکانامیست در شماره اخیر خود باز هم موضوع افزایش جنگها در افغانستان را مورد بررسی قرار داده، می‌نویسد با بیرون رفتن قوای محارب بین المللی از افغانستان، کندی در روند کار حکومت، ناکامی در تلاشها برای آغاز پروسه صلح، ایجاد اختلاف در صفوف رهبری طالبان و نبود یک ستراتیژی شفاف امریکا برای افغانستان زمینه را برای خشونتها و جنگهای بیشتر در افغانستان فراهم کرد.

 

به نوشته مجله، هر چند حکومت وحدت ملی افغانستان نسبت به حکومت قبلی بیشتر با امریکا همکار می‌باشد و توانسته است مبارزه با فساد اداری را هم تا حدی آغاز کند، اما با آنهم کار شاید و باید برای رفاه افغانستان انجام نشده است.

 

از سوی دیگر به نوشته مجله اکانامیست پاکستان هم با وجود تعهدات پیهم که در پروسه صلح افغانستان کمک می‌کند و صدراعظم و لوی درستیز قوای این کشور در مقطع های مختلف وعده کرده اند که خواهان صلح در افغانستان می‌باشند، اما در عمل کدام پیشرفتی در پاکستان در این مورد دیده نشده و هنوز هم حلقه های در نظام پاکستان هستند که می‌خواهند یک حکومت ضعیف و آسیب پذیر در افغانستان حاکم باشد.

 

مجله می‌افزاید تا این عوامل داخلی و خارجی ذکر شده از راه برداشته نشوند باز هم حرکت افغانستان به مسیر صلح و رفاه با موانع رو به رو خواهد بود.

 

دموکرات گزت

 

نشریه دموکرات گزت چاپ امریکا در شماره اخیر خود نقش برنامه های فولبرایت امریکا را در افغانستان مورد بررسی قرار داده است.

 

نشریه می‌نویسد برنامه فولبرایت که در سال ۱۹۴۶ توسط سناتور ایالت ارکنزاس ویلیم فولبرایت تأسیس شد یک ابتکار خاص امریکا برای جهان بود که ۳۶۰ هزار محصل را در ۱۶۵ کشور جهان تعلیم داد که از آن جمله ۵۲ برنده جایزه نوبل و ۳۱ رئیس دولت در جهان محصلین همین بورس ها بودند.

 

اما نشریه می‌نویسد در مورد نقش برنامه فولبرایت بر روابط افغانستان با امریکا کمتر سخن گفته شده است.

 

این برنامه در سال ۱۹۵۲ در افغانستان آغاز شد و تا سال‌های دهه ۱۹۷۰ بیش از ۲۵۰ محصل افغان از آن استفاده کرده و در پوهنتون های امریکا تحصیل کردند و همچنان ۱۰۵ محصل امریکایی در افغانستان درس خواندند.

 

نشریه دموکرات گزت می‌افزاید که با تجاوز شوروی سابق به افغانستان این برنامه متوقف شد و تا بعد از سقوط حکومت طالبان دوام کرد.

 

نشریه می‌نویسد، بعد از آغاز دوباره این برنامه در افغانستان در سال ۲۰۰۳ تا حال ۴۵۰ افغان از رشته های مسلکی در پوهنتون های امریکایی فارغ شده و اکنون در افغانستان مشغول کار می‌باشند.

 

نشریه زنده‌گی یکی از این افراد را به نام ناهید ایثار تحت پوشش قرار داده است که برای زنان در افغانستان کار می‌کند و توانسته است یک انجمن زنان بیوه را تشکیل بدهد تا بخود کمک کنند و زنده‌گی خود را پیش ببرند.

 

نشریه تجربه های تلخ و شیرین ناهید را در قید قلم آورده و می‌‍نویسد که او در شرایط بسیار نا هنجار حتی در وقت طالبان هم به کارهای خود دوام می‌داد و حالا عملاً چندین مکتب دخترانه و سازمان های حامی حقوق زنان را کمک می‌کند.