زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی نماز جمعه را در مسجد جامع شیرشاه سوری ادا کرد
شنبه ,13 می , 2017

نماز جمعه

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان نماز جمعه را در مسجد جامع شیرشاه سوری ادا کرد و برای صلح و ترقی کشور دعا نمود.

ملا امام و خطیب مسجد جامع شیرشاه سوری با استناد به ارشادات قرآنی و دساتیر پیامبر بزرگوار اسلام، بر ضرورت صلح و آشتی و وحدت مسلمین تاکید کرد.

 

رئیس جمهور و سایر نمازگزاران پس از ادای نماز جمعه، به بارگاه ایزد متعال دست دعا بلند کردند و برای تامین صلح و امنیت سرتاسری، وحدت و همدلی مردم افغانستان و سعادت و پیروزی امت مسلمه، اتحاف دعا نمودند.