زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی: هدف تروریستان صدمه رسانیدن به آزادی بیان است
سه‌شنبه ,26 ژانویه , 2016

غنی

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صبح امروز با هیات رهبری و شماری از کارمندان موبی گروپ (تلویزیون طلوع، طلوع نیوز و کابورا پرودکش) دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، رئیس جمهور گفت که رسانه ها مستقل اند و حکومت بخاطر حمایت از آزادی بیان و دست اندرکاران رسانه ای کشور مکلفیت دارد که امنیت آنان را تامین نماید.

محمد اشرف غنی گفت: هدف تروریستان این است که آزادی بیان و فضای باز ایجاد شده را صدمه برسانند.

وی افزود که تمام ما در یک کشتی هستیم اگر به یک بخش آن صدمه برسد، به تمام ما آسیب خواهد رسید.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان گفت که به نهاد های امنیتی کشور دستور داده است تا در زمینه تامین امنیت رسانه های کشور از تمام امکانات خویش استفاده نمایند.

رئیس جمهور غنی در اخیر این دیدار گفت که حکومت در حد امکانات دست داشته با خانواده های شهدای تلویزیون طلوع کمک می نماید.