زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی: کمیته عالی ورزش ایجاد می گردد
یکشنبه ,7 می , 2017

رئیس جمهور غنی

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، روز گذشته با شماری از مسئولین ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت و ورزشکاران کشور دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، ابتدا محمد داوود گلزار مشاور رئیس جمهور صحبت کرده، گفت که از فدراسیون های ورزشی دیدار های داشتیم و ورزشکاران کشور در عرصه های مختلف، دستآورد های خوبی داشته اند که این مایۀ خرسندی و دلگرمی همه ماست.

محمد داوود گلزار در مورد مشکلات در عرصه ورزش نیز صحبت کرد و تاکید نمود که مشکلات متذکره حل خواهد شد. وی افزود که طرزالعملی را که ادارۀ تربیت بدنی ترتیب نموده، در آن رسوم و عنعنات کشور در نظر گرفته شده است.

سپس لالی حمیدزی رئیس کمیسیون صحت، تربیت بدنی و مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه، صحبت کرده، گفت که تا اکنون ورزش در کشور به اساس لایحه به پیش برده می شود و اگر قانون ورزش توشیح گردد، مشکلات در زمینه حل خواهد شد.

وی ضمن تشکری از رئیس جمهور بخاطر توجه اش به ورزش، خواهان حل مشکلات ورزشکاران گردید و بر ضرورت برگزاری انتخابات آزاد در عرصه ورزش تاکید نمود.

بعداً محمود حنیف سرپرست کمیته ملی المپیک صحبت نموده، گفت که ما از کارکردهای هیاتی که به منظور بررسی مشکلات ورزش تعین شده است، رضایت داریم. وی از رئیس جمهور خواست تا قانون ورزش هرچه زودتر توشیح گردد تا در روشنایی قانون متذکره انتخابات فدراسیون های ورزشی به شکل آزاد برگزار شود.

متعاقباً همایون خیری رئیس عمومی ترتیب بدنی و سپورت صحبت کرد و با تاکید بر اینکه نباید از ورزش استفادۀ سلیقه ای صورت گیرد، گفت که در نظر است روسای فدراسیون ها انتخاب شوند و ابراز امیدواری کرد که در عرصه سپورت توجه بیشتر صورت گیرد.

در این دیدار، ملالی انوری یکی از ورزشکاران به نمایندگی از دیگران صحبت کرده، گفت: می خواهیم که رئیس جمهور تصمیم نهایی خود را در مورد ورزش بگیرد، تا ما بتوانیم در مسابقات ملی و بین المللی به خاطر آسوده اشتراک و دستآوردهای خوبی را برای کشور کمایی نمائیم.

رئیس جمهور غنی پس از استماع سخنان آنان، گفت: من تصمیم گرفته ام که ورزش کشور نجات داده شود. وی افزود که در هفته آینده، کمیته عالی ورزش ایجاد می گردد و الی حل مشکلات ورزشکاران به صورت هفته وار، جلسات خواهد داشت.

رئیس جمهور گفت که امکانات کنونی ورزش کافی نیست و من هدایت می دهم که بودجه در عرصه ورزش بیشتر گردد.

محمد اشرف غنی گفت که من حاضرم قانون ورزش را توشیح کنم. وی از مسئولین عرصه ورزش خواست تا در زمینه بازنگری قانون ورزش، همکاری نمایند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که ساختار کنونی نهادهای ورزشی کشور پاسخگو نیست و ضرورت است که روی ساختار کمیته ملی المپیک و ادارۀ تربیت بدنی، تجدید نظر شود.

رئیس جمهور کشور گفت که هدف تربیت بدنی، خدمت به ورزش است نه وسیله قرار دادن ورزشکاران. رئیس جمهور خطاب به ورزشکاران گفت که شما نشان دادید که در افغانستان استعداد های خوبی در عرصه ورزش وجود دارد، ولی باید به شکل درست رهبری و مدیریت شوید.

رئیس جمهور غنی تصریح کرد که بخاطر انتخابات فدراسیون های ورزشی، ترتیبات گرفته شود و سپورت در محور توجه قرار گیرد.

در اخیر این دیدار،  شماری از مسئولین ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت و ورزشکاران کشور بخاطر قدردانی از توجه رئیس جمهور غنی به ورزش، لوح تقدیر را به وی اهدا کردند.