زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
سیگار: امریکا با وجود مصرف میلیونها دالر به اهداف اش در افغانستان نرسید
جمعه ,22 ژانویه , 2016

 سیگار

 

سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان می گوید وزارت دفاع امریکا با وجود مصرف میلیون ها دالر در بخش بازسازی در کشور، اهداف اش را بدست نیآورده است.

 

جان سوپکو در نشست استماعیه کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا گفته است که نیروهای عملیاتی وزارت دفاع امریکا در بخش تجارت و ثبات نزدیک به هشت میلیون دالر را در پروژه های مختلف اقتصادی به مصرف رسانیده است.

 

آقای سوپکو گفته است که به دلیل نبود ستراتیژی مناسب و عدم هماهنگی این وزارت نتوانسته به اهداف تعیین شده دست یابد.

 

وی به چندین پروژه ء نیمه تمام بعنوان مثال اشاره کرده است.