زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
چرا طالبان برای شرکت در مذاکرات صلح مردد اند؟
شنبه ,16 ژانویه , 2016

طالبان

 

یک مقام امریکایی گفته است، طالبان تا هنوز فیصله نکرده اند که در روند صلح افغانستان اشتراک خواهند کرد یا خیر؟

 

این در حالیست که از چندی بدینسو از نیاز برای ازسرگیری گفتگو های صلح پیش از آغاز فصل جنگ که معمولاً تابستان است، سخن زده می شود.

 

یک مقام ارشد امریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است:

 

“ما بسیار امیدواریم که مذاکرات صلح ازسرگرفته شود زیرا در حال حاضر شدت جنگ کاهش یافته است. واضح است که طالبان تاکنون در مورد اشتراک شان در این روند فیصله نکرده اند.”

 

به گفتۀ وی، این به حکومت افغانستان بستگی دارد که در مذاکرات صلح به طالبان چه امیتاز خواهد داد.

 

سمیع یوسفزی یکتن از آگاهان امور می گوید، اینکه طالبان در مورد شمولیت در پروسه صلح تاکنون خاموش اند بدین معنی نیست که آنها در این روند اشتراک نخواهند کرد.

 

آقای یوسفزی می گوید:

 

“طالبان می خواهند که مذاکرات صلح را بپذیرند و همزمان با آن هراس دارند که مبادا موقف قبلی شان که در موجودیت خارجی ها به میز مذاکرات نخواهند نشست زیر سوال نرود و این باعث خشم جنگجویان طالب نگردد، بنابرین طالبان پالیسی خاموش بودن و گنگ نگهداشتن این موضوع را به پیش گرفته اند اما به نظر من چند تن از طالبان در روند صلح اشتراک خواهند کرد.”

 

نماینده گان افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده امریکا دو شنبه گذشته جهت پایان دادن به جنگ پانزده سالۀ افغانستان روی چگونگی ازسرگیری مذاکرات صلح در اسلام آباد بحث و گفتگو کردند.

 

این مقام امریکایی که نامش ذکر نشده همچنان افزده است، به نظر می رسد که طالبان می خواهند از انزوای که پس از ۲۰۰۱ میلادی با آن روبرو شدند، بیرون شوند بنابرین ممکن طالبان برخی از کسانی را در مذاکرات صلح بفرستند اما این هم امکان دارد که بعداً طالبان کسانیکه که در مذاکرات اشتراک داشتند را از جمع خود بیرون کرده و تعهدات آنها را رد کنند.

 

سمیع یوسفزی می گوید، بهتر است طالبان برای اشتراک در روند صلح جدی شوند و نباید مسایل سیاسی را اینگونه عادی فکر کنند.

 

وی گفت:

 

“فکر می کنم اینگونه پالیسی های طفلانه برای طالبان مفید نباشد. طالبان هنوز هم شاید فکر کنند که جامعه جهانی را فریب داده می توانند اما اکنون فریب امکان ندارد آنها صرف دو گزینه دارند یا بطرف روند صلح بیایند یا با اقدامات پاکستان که از روی فشار ها است روبرو شوند. طالبان هم می دانند که دوستی پاکستان با گروه های مخالف حکومت افغانستان دایمی نیست و هرگاه شریک جدید دریابد علیه گروه دیگر اقدامات را روی دست می گیرد.”

 

به گفته مقام ارشد امریکایی، با آنکه طالبان در این اواخر به مبارزه شان شدت بخشیدند اما موفق به تصرف کامل مناطق نشدند.

 

به گفته وی: ” طالبان به هیچ صورت نمی توانند در میدان جنگ برنده شوند. یگانه راه که طالبان می توانند مشروعیت حاصل کنند داخل شدن به پروسه صلح است.”

 

حکمت خلیل کرزی معیین سیاسی وزارت خارجه افغانستان که از در رأس هیئت افغانستان در نشست چهار جانبه در اسلام آباد بود سه شنبه گذشته گفت، حکومت افغانستان امیدوار است که طالبان در مذاکرات صلح شرکت کنند.