زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
زندگی نامه رئیس جمهور احمدزی
یکشنبه ,16 مارس , 2014

داکتراشرف غنی احمد زی

 

بسم الله الرحمن الرحیم
معرفت :

نام : اشرف غنی
ولد: شاه جان احمدزی
سال تولد : ۲۹ ماه ثور ، سال 1328 ه ش ، کابل
تحصیلات :

ابتدایه : لیسه عالی استقلال.
متوسطه : لیسه عالی حبیبیه.
پروگرام یک ساله در ایالات متحده امریکا (AFS ) در دوران مکتب.
بکلوریا : لیسه عالی حبیبیه .
لیسانس : مدت شش ماه درپوهنتون کابل و بعدا دوره مکمل لیسانس در پوهنتون امریکایی بیروت در رشته علوم سیاسی .
ماستری اول : در رشته علوم سیاسی از پوهنتون امریکایی بیروت .
ماستری دوم : در رشته راوبط بین المللی و انسان شناسی از پوهنتون کولمبیا امریکا .
ماستری سوم : در رشته روابط بین المللی از پوهنتون کولمبیا امریکا .
دوکتورا : در رشته انسان شناسی (انترپولوجی ) ازپوهنتون کولمبیا امریکا .

و همچنان تکمیل نمودن پروگرام ویژه رهبری (لیدرشپ )از طرف پوهنتونهای هارد وارد و ستنفورد ایالات متحده امریکا برای بانک جهانی .

دوکتورای افتخاری بار اول : از طرف پوهنتون سکرانتن ایالات متحده امریکا درسال 2007 م .
دوکتورای افتخاری دوم : از طرف پوهنتون گیلف کانادا در سال 2008 م .

تعلیمات اسلامی : قابل تذکر است که دوکتور اشرف غنی از طفولیت تا امروز در کسب تعلیمات اسلامی سعی و کوشش ورزیده است که از ان جمله حصول معلومات در باره سیرت نبوی در مدارس کراچی ولاهور از سال 1985الی 1986 قابل یادوریست وبه گفتی وی این تعلیمات برایش ارزش ویژه داشت .

همچنان از طرف پوهنتون تفت امریکای برای اقای اشرف غنی یک جایزه ممتازجهانی تحت عنوان وطندار جهانی اهدا گردیده .نا گفته نماند که این جایزه خاص جهانی برای اشخاص محدود در جهان داده شده است که این بار یک پروفیسور افغان توانست که این جایزه را از ان خود نماید .
وظایف :

به صفت استاد در رتبه پوهیالی و پوهنیار در پوهنځی ادبیات دیپارتمنت علوم بشری ان زمان پوهنتون کابل ایفای وظیفه نموده است .

به صفت پروفیسور مهمان در پوهنتون آروس دنمارک در سال 1977 م برای مدت کم .

تدریس در پوهنتون معروف بکلی ایالات متحده امریکا برای یک سال .

تدریس در پوهنتون مشهور جانز هوپکنز امریکا به مدت 8 سال .

اشرف غنی در بخش ساختن پالیسی و ستراتیژی بانک جهانی در یک سمت مهم برای مدت 10 سال ایفای وظیفه نموده است که در پنج سال اول برای کشورهای اسیای جنوبی وشرقی کارمیکرد و در پنج سال اخر درساختار مسایل گوناگون اقتصادی جهان دخیل بوده که از ان جمله ریفورم اقتصادی روسیه را نام برده میتوانیم .

اقای اشرف غنی در زمان جوانی خود به مناطق دور دست افغانستان توسط اسپ ، پیاده ودیگر سواریهای مروج ان وقت سفر نموده ، پژوهشهای موثری را در ان زما انجام داده است
اشرف غنی از پژوهشگران هم عصر خود یکی از انست که مقالات زیادی را در زبان انگلیسی در باره افغانستان به نوشته دراورده است که دررسانه های معتبر ان وقت به نشر رسیده است.

نامبرده اولین تحقیقات علمی خود را در باره موضوعات تنفیذ دین مبین اسلام در افغانستان ، حقوق زنان و عدالت اجتماعی اغاز نموده و نوشته های را به سر رسانده است .

وهمچنان در قدم دوم تحت عنوان ساختار اسلام و دولت در اجتماع قبایلی یک تحقیق مفصل انجام داده است و بعدا موضوعات تحت عنوان هموارساختن مسایل جنجال برانگیز در محاکم شریعت اسلامی رابه دست گرفته و برای تحلیل این موضوع دهه اول سلطنت عبدالرحمن خان را تعین نمود وبه اسناد محکمه ولایت کنر تحقیق خود را غاز کرد.

و بعدا از ان در باره ادبیات معاصر افغانستان تحقیقات خود را اغاز کرد و درباره دوره معاصر ادبیات لسان دری معلومات را جمع اوری نموده که دران از علامه محمود طرزی گرفته تا کودتاه ثور قسمت های عمده را تحت برسی قرار داده است و برعلاوه نامبره در باره اقتصاد ،تاریخ و ساختارهای دولتی افغانستان مقالات زیادی را نوشته و نشر نموده است.

در زمره تحقیقات دوکتور اشرف غنی یکی از کارهای بزرگ و مهم این است که درباره تاریخ چهارصد ساله افغانستان تحقیق نموده است و اکثر موارد قرن پانزدهم میلادی گرفته تا قرن نوزدهم میلادی را تحت پوشش تحقیق قرار گرفته است که این تحقیق مدت ده سال را دربر گرفته است .

درین اواخر یک کتاب دوکتور اشرف غنی تحت عنوان (دول ناکام وستراتیژی موفقیت انها ) از طرف پوهنتون اکسفورد انگلستان در اروپا و امریکا به نشر رسیده است که رسانهای جهانی بالای شان تبصرهای گرمی داشتن.

دوکتور اشرف غنی بعد از یازده سپتمبر سال 2001 که بیم یک فاجعه بزرگ دیگر در افغانستان میرفت ، از بانک جهانی رخصتیهای بدون معاش گرفت و در یک تعداد مطبوعات ازاد جهانی مقالات خود رابه نشر رساند و مصاحبه ها را انجام داد .دراین زمان جهانیان تشویشها و نگرانیهای زیادی در باره افغانستان داشت.

سرمنشی ملل متحد ان وقت اقای کوفی عنان از دوکتور غنی خواست تا در باره پیدا کردن حل بحران افغانستان همراه با مسول بلند پایه ملل متحد و نماینده با صلاحیت این سازمان برای افغانستان اقای لخضدر ابراهیمی به صفت مشاور همکاری نماید .

داکتر غنی پیشنهاد اقای عنان را پذیرفت ودر نتیجه سعی و تلاشهای پی یکی دیگر توانست تا در ترتیب نمودن موافقه بن سهیم شود و جهانیان را به این وادار سازد که افغانها می تواند مشلکلات و مسایل خود را در چوکات لوی جرگه عنعنوی حل وفصل نماید و قدرت را از یک گروه منطقوی (سمتی) که نه میتواند از تمام کشور نماینده گی کند از طریق همین جرگه به ملت منتقل سازد و در نتیجه همین فهماندن مراحل تعین شد و بعدا اداره موقت به میان امد .

اقای اشرف غنی یک ماه بعد از ختم دوره موقت به ده ولایت افغانستان عزیز سفرهای کاری انجام داد.

و حالات جاری را تحت بررسی قرار داد که بعدا به پیشنهاد اداری موقت از سمت های خود در بانک جهانی و ملل متحد استعفی داد وبدون از هر نوع امتیاز مالی مشاور خاص ریَس جمهور تعیین گردید . که این مسولیت را برای یک مدت به بسیار موفقیت انجام داد وبعدا ریْس اداره انسجام کمک ها در افغانستان گردید . اقای غنی کارهای مهم را درین اداره انجام داد که از ان جمله اولتر ازهمه نهادینه ساختن بازسازی ملی سرتاسری وساختن اصول و مقررات ان بود وبعدا برای کنفرانس جذب کمک های جهانی برای افغانستان که در ماه حمل همان سال درکابل تدویر گردید اماده گی گرفت ، درین کنفرانس داکتر غنی اولیت های مردم وحکومت افغانستان را به جهانایان تشریح نمود ویک طرح سالم زمانی رابه انان تقدیم کرد.

بعد از کنفرانس داکتر اشرف غنی از طرف همین اداره به صفت وزیر مالیه به لوی جرگه معرفی گردید که این پیشنهاد انها از طرف اراکین جرگه قبول و نامبرده در اداره انتقالی به صفت وزیر مالیه مقرر گردید.

قابل یادوریست که دران زمان سیاست پولی ومالی افغانستان در اثری جنگهای گذشته به حالتی خراب شده بود که در کشورهای دیگری مانند نداشت ، مگر دوکتور غنی توانست که فیصله شورای امنیت را در مدت شش هفته تطبیق و عواید گمرکات را مرکزی نماید و در قسمت سیاست پولی و مالی اصلاحات بنیادی را به میان اورد . در پهلوی این به ولایات عمده کشور سفرنموده و در قمست ترتیب نمودن برنامه های همبستگی ملی ، مخابرات ، پروگرامهای صحی ودر هماهنگ ساختن ارتباطات باسایر وزارتخانه ها رول عمده را بازی نمود.

برای منظم ساختن نظام مالیاتی داخل افغانستان پلانهای گسترده ی راترتیب کرد و همچنان بیرون از کشور برای اگاه ساختن جهانیان نیز گامهای موثری را برداشت که یکی از انها ساختن بیانیه ویک پروگرام همه جانبه برای دولت افغانستان در کنفرانس توکیو بود که جهانیان رابه کمک کردن قانع ساخت .

بعدا نوبت کنفرانس برلین امد ، درین هنگام دنیا می خواست که به افغانستان تنها یک میلیارد دالر کمک نماید اما در نتیجه سعی وتلاش خسته نا پذیر وزیر مالیه وقت در همان کنفرانس دنیا حاضر شد که به حکومت افغانستان وعده 8.2 میلیارد دالر را بدهد و در همین زمان دنیا قبول کرد در افغانستان به 26.5 میلیارد دالر سرمایه گزاری ضرورت است در طول تاریخ افغانستان این یک کنفرانس بی نظیر بود که یک کشور غریب وجنگدیده توانست که پروگارمهای بازسازی خود را به جهانیان پیش و انرا قانع سازد.

در نتیجه این موفیقت های بزرگ دوکتور غنی در سال 2003 میلادی موفقترین وزیرمالیه به سطح اسیا معرفی گردید که جایز وزیر سال را نیز از ان خود نمود .

وقتیکه در سال 2004 میلادی دوره انتقالی به پایان رسید دوکتور اشرف غنی نخواست که در کابینه دیگر اشتراک نماید و به هدف اصلاحات در نظام تحصیلات عالی کشور و بازسازی پوهنتون کابل رو اورد و به مدت یک سال با محصلین و استادان پوهنتون کابل دیدار و گفتگوهای کاری داشت که دراین چوکات در بازسازی بنیادی پوهنتون کابل یک نتیجه خوب بدست امد و یک اندازه کمک های ضروری و اولیه نیز بدست امد .

داکتر اشرف غنی در سال 2006 میلادی از طرف رسانه های بین المللی به کاندیداتوری سمت سرمنشی ملل متحد مطرح گردید وبعدا این پیشنهاد رسما از طرف حکومت افغانستان به ملل متحد فرستاده شد .

و در سال 2007 میلادی رسانه های جهانی انرا به صفت ریُس بانک جهانی پیشنهاد کرد.

داکتر غنی در سالهای ۲۰۰۶ -۲۰۰۸ با یک موسسه دیگر تحقیقاتی و مشورتی که تحت نام اداری ساختن دول معاصر به میان امد نیز ایفای وظیفه نمود این موسسه تجارب وستراتیژیهای دولتهای موفق را که با بعضی از شرایط دول ناکام سر میخورد د دول ناکام به ان نیاز دارد تحت بررسی قرار میگرد.

حکومت افغانستان نیز در برخی مسایل ملی از دوکتور اشرف غنی مشورها خواسته و نامبرده نیز در وقت ضرورت های عاجل مانند سکتور امنیتی وغیره از مشورهای مفید خود دریغ نه ورزیده است .

حکومت افغانستان در سال 2010 از دوکتور غنی خواست تا ترتیب و تنظیم کنفرانس کابل را به عهده بگیرد این کانفرنس هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ اقتصادی حایز اهمیت بود ، درین کنفرانس ،کابل برای یک روز میزبان 45 وزرای خارجه ممالک مطرح بود که این کنفرانس برای افغانها ارزش ملی داشت و داکتر غنی نیز مسؤلیت خود را به وجه احسن انجام داد . همچنان درماه نومبر سال 2010 ازایشان خواسته شد که رهبری برنامه انتقال مسولیت امنیتی از قوای بین المللی به قوای افغان را به عهده بگیرد که این کار را نیز به خوبی انجام داد قسمیکه این بخش امنیت کشور بود و امنیت ضروت عاجل و مبرم کشور است نامبرده نیز این مسؤلیت را منحیث یک مساله ملی پذیرفت.

این نقطه باید روشن گردد که دوکتور غنی در بدل این مشوره ها نه از حکومت کدام معاش به دست آورده و نه هم کدام امتیاز دیگر.

دوکتور اشرف غنی منحیث مسؤل این پروسه بشتر از 140 بار به 34 ولایات کشور سفر نموده و از لحاظ مسایل امنیتی و اجتماعی ولایات درسهای فراوان را اموخته است که به برکت همین دروس نبض امنیتی کشور برایش معلوم گردیده و حالا توان مندی این را دارد که مسایل امنیتی و سیاسی کشور را به وجه احسن تحلیل و تجزیه نماید و انرا در مباحث ملی با افغانها شریک سازد.

www.ashrafghani.com

 1. امان ا... پویا گفت:

  به نظر من یگانه شخصی که میتواند این کشور نامرتب را ازهمه بلاها بکمک خداوند لایزال نجات دهد فرزند دلیر وفوق تعلیم یافته ها اشرف غنی عزیز مایان است

 2. اجمل صلاح گفت:

  هیج شکی در لیاقت این ابر مرد تاریخ جهان وجود ندارد

 3. الله گل سرپلی گفت:

  به نظر من اقای احمد زی افغانستان ویران را اباد خواهد کرد از خواطرات گذشته ریاست جمهوری متعلق احمد زی ها بوده و می باشد

 4. الله گل سرپلی گفت:

  به نظر بنده تنها شخصی که لیاقت ریاست جمهوری را دارد اشرف غنی احمد زی می باشد
  اقای احمد زی افغانستان ویران را اباد خواهد کرد.

 5. علی یک مهاجر گفت:

  انشاالله دکتر غنی رئیس جمهور شود و هویت افغانها را بر اساس دین.فرهنگ مستقل و روابط با جهان بسازد

 6. علی یک مهاجر گفت:

  صراحت بیان دکتر اشرف غنی احمد زی راجع به مسایل مهم کشوری٬ قابل ستایش و مثال زدنی است. تا کنون هیچ یک از نامزدان محترم ریاست جمهوری در باره مسایلی که هم چالش بزرگی در راه دولت سازی آینده است و هم در طول سالها ی متمادی به عنوان نقطه های جدایی و منشا جنجالهای بزرگی در کشور بوده اند٬ صادقانه و بی پروا سخن نگفته اند.

  اشرف غنی اولین کاندیدی است که طرح مدونی برای بهبود وضعیت اقتصاد٬ امنیت و معیشت مردم افغانستان ارایه نموه است. دانش آموختگی در یکی از بهترین دانشگاههای دنیا و نیز تحصیل تجارب غنی در موسسات بزرگ مالی و اقتصادی جهان نظیر بانک جهانی ٬ وزازت مالیه٬ ریاست دانشگاه و مدیریت موفقانه پروسه انتقال به اشرف غنی توانمندی های غیر قابل اغماضی بخشیده و پشتوانه محکمی برای او در امر اداره کشور محسوب می گردد . این برجستگی به حدی است که تا کنون هیج یک از رقبای سیاسی و انتخاباتی اش حتی در حد چند سطر هم نتوانسته اند بر نامه های ایشانرا مورد نقد قرار بدهند. ولی چیزیکه به فروانی زاید الوصفی از رقبای سیاسی اش شنیده شده است٬ تخریب٬ ترور شخصیت و دادن نسبتهای ناروا به او بوده است.

  یکی از محورهای مهم دیگریکه که اشرف غنی به آن به عنوان یک مشکل کلان ملی انگشت گذاشته و به صراحت اعلام نموده است که آنرا حل خواهد کرد٬ معضله دیرپای کوچی و ده نشین می باشد. اختصاص بخشی از برنامه کاری آینده اشرف غنی به حل این مساله بیانگر دید مسولانه و ملی است که هر ریس جمهور مسول و پاسخگو باید مکلف به حل آن مساله باشد. این در حالیست که تیم رقیب اشرف غنی که رای قابل ملاحظه ای از هزاره جات را در سبد انتخاباتی اش کمایی نموده و همواره هراس ده نشینان هزاره از کوچیان را دو چندان جلوه داده می دهد٬ نه تنها کوچکترین اشاره ای به این مساله مهم ملی نکرده است که شماری از چهره های شاخص کوچی ها نظیر نعیم کوچی و مولوی تره خیل و… را که در سالهای اخیر مسبب حوادث دلخراشی در برخی از مناطق هزاره جات بوده اند ٬ در کاروان خود جای داده است.

  به نظر میرسد قاطعیت اشرف غنی در برابر فساد٬ تعهد به ایجاد دولت کارا٬ مبارزه جدی با زور گویان و صراحت در بیان مواضعش٬ سرنوشت آرای دور دوم را تا حد قابل ملاحظه ای به نفع او تغییر خواهد داد

 7. محمد نبی وثیق (بلخی) گفت:

  یگانه شخصیتیکه میتواند افغانستانه از این نا بسامانی ها نجات دهد کسی نیست جز داکتر اشرف غنی احمدزی

 8. صمیم گفت:

  he will be the best president of afghanistan in the history of afghansitan and i realy and realy want which he become the president and he is the most civilized man in afghanistan the person who can solve the problem of other countries he should be able to solve our problems
  i want from allah to become him the president

 9. وجهیه صدیقی گفت:

  سلام وعرض ادب دارم خدمت شما

  من یکی ازسرسخت ترین علاقمندپرورگرام های شما هستم. چون هرپرورگرام شمابه اوضاع فعلی افغانستان صدق میکند باتشکر
  به امیدکامیابی تان

 10. sediqullah گفت:

  enshallah dar antekhabad aenda kamyab khohad bood

 11. faramarz گفت:

  سلام به امید کامیابی شما از خدا میخام که حق به حقدار برسد چون فقط اشرف غنی لایق چوکی ریاست جمهوری است

 12. Mohammad amir گفت:

  بلی من هم همین طور فکر می کنم که دیگر هیچ شخص نمی تواند مانند داکتر صاحب اشرف غنی باشد پس داکتر صاحب برای این پست دقیقا عالی است.

 13. سیدمجتبی موسوی گفت:

  به نظرمن داکتر صاحب اشرف غنی همان ستاره ای است که سالها وسالها مردم این سرزمین انتظارش را می کشید . ومن ایشان را تشبیح به گاندی می کنم که این مردم وسرزمین را از ذلت وخواری نجات خواهد داد . وهم چنان قابل ذ کر است که داکترصاحب برای ریاست جمهوری یک امری ضروری است . به امید آن روزی………………………….

 14. دعا برايت ميكنيم داكترصاحب اشرف غني احمدزي خداكند كه انشاالله رئيس جمهور كشور عزيز مان شوي وبتواني خدمتي به اين كشور بيچاره ومظلوم بنمايي .

 15. fazel گفت:

  من نمیفهمم کدام یکی بهتر است داکتر عبدالله عبدلله یا داکتر اشرف غنی اما نظر به معلومات که این دو کاندید گذاشته اند فکر کنم تحصیلات داکتر اشرف غنی زیاد تر باشد.

 16. مردم افغانستان با انتخاب جناب داکتر صاحب اشرف غنی به ریاست جمهوری شعور سیاسی خود را به اثبات رساندند

 17. sasanabdullahi گفت:

  منم فکرمیکنم فقط فقط اشرف غنی لیاقت ریاست جمهوری رادار وانشاالله به یاری خدارریس جمهورمیشه

 18. علی گفت:

  پیشرفت افغانستان با اشرف غنی امکان پذیر خواهد بود

 19. tina گفت:

  مدیریت و رهبری یک کشور ان هم کشوری مانند افغانستان که از هر لحاظ در تنگنا قرار دارد به فردی مانند داکتر اشرف غنی نیازمند است. ما هوا دار او هستیم.زنده باد افغانستان

 20. khalil .Nazari گفت:

  من معتقد هستم که انشاء الله رئیس جمهورافغانستان هستی !
  برادر اشرف غنی خداوند ج یاری ات کند که فساد رشوه قاچاق انسان وبی عدالتی را ازکشورما برداری وکاررا به اهل کار بسپاری وازمتخلفین با اقتدار باز پرس جدی داشته باشی .
  انشاء الله در امورات موفق هستی !به شرطیکه از نسل جوان ما استخبارا ت قوی را تربیت وتوظیف فرما ئی
  زندگی وپیروزی وموفقیت درادارۀ یک مملکت فقط ( استخبارات قوی) وتطبیق جدی قوانین است .
  امید وارم که همیشه درتمام امورملی وبین المللی باعالمان دین تحت شعاع قرآن عمل کنی تا موفقیت دارین را کما ئی نمائی .
  ازاینکه شما یک استاد بین المللی هستید ماعفو خواسته یک نظر ارایه نمودیم خداکند که خسته نباشید
  به امید موفقیت وکا میابی هر چه بیشترتان .

 21. حشمت الله {امیری} گفت:

  آقای اشرف غنی احمدزی واقعآ یک شخص عالم وفهمیده میباشد وکامیابی وی باعث آبادی افغانستان میشود

 22. دوکتور صفی الله رشیدی گفت:

  در آینده نزدیک این ملت رنج دیده حامی واقعی خود را خواهد شناخت ..ابر مرد تاریخ افغانستان {دوکتور محمد اشرف غنی احمدزی}

 23. غلامعلی گفت:

  سخنرانی تحلیف رئیس جمهور احمدزی را گوش کردم امیدوارم شایسته سالاری را بدون نگاه به مسائل قومی پیاده کند با جنگ جویانی مفسد و آدم کش مبارزه کند فساد را ازبین ببرد کرزای که خیانت کردبابرادرخواندن گروه آدم کش طالبان

 24. بنام خدا ..
  سلام صمیمانه وعرض خسته نباشید به رئیس جمهور …
  خداوندرا سپاسگزاریم که بلاخره بعد از گزشت چندین ماه رئیس جمهور انتخاب شد در قدم اول گلایه کوچی داشتیم به خاطر اعلام نکردن راهای مردم که به شجاعت غیرت وسر خون خود را ی های خودرا دادند ودر اخیر هیچ اعلام از این رای ها نشد . امیدوارم موفق بشی

 25. احمد خالد ساحل گفت:

  سلام صمیمانه خود را به محبوبترین رئیس حمهور افغانستان تقدیم نموده و بعد از خداوند آرزوی موفقیت مزید شان را دارم

 26. محمد عبيد أسدي گفت:

  نخست سلام و عرض أدب دارم
  به نظر ما اشرف غني ميتولند أين همه نابه ساماني را خاتمه بخشد

 27. محمدکبیر"سالنگی" گفت:

  در آینده نزدیک این ملت رنج دیده حامی واقعی خود را خواهد شناخت ..ابر مرد تاریخ افغانستان {دوکتور محمد اشرف غنی احمدزی}

 28. عبدالله گفت:

  درکشور که جهل حاکم باشد حکومت داری هم کاری بسیار سخت وخطرناک است. اگرملاییک ازآسمان برای ریاست جمهوری وارد افغانستان شود صدها تاپه نامشروع بر پیشانی اش میکوبند وآنرا نا امید وپشیمان مرخص می کنند اگر آقای دکتر محمد اشرف غنی بتواند درین کشور آنطوریکه لازم است حکومت کند من شخصآ ایشان را به صفت یک قهرمان انکار ناپزیر قبول دارم.

 29. درویش صافی گفت:

  افغانستان به بچه های دلیر خویش مثل داکتر اشرف غنی احمد زی نیاز دارد .
  خداوند موفق داشته باشد اش.

 30. حزب الله مجيدي وردگ امر خل گفت:

  با عرض سلام وأدب خدمت دلير مرد افغانستان كه واقعا برازنده جمهوريت است و علم او أفغانستان را ميسازد

  حزب الله مجيدي رشته حقوق از ايران

 31. همایون گفت:

  باعرض سلام خدمت همه هموطنان امیدوارهستم که آقای اشرف غنی احمدزی آرزوهای دیرینه ملت افغانستان را برآورده سازد ومردم درصلح وامنیت زندگی کنند

 32. حزب الله مجيدي امر خل گفت:

  سلام خدمت داكتر اشرف غني اميدوارم به مسائل أمنيتي در ميدان وردگ ولسوالي ده خوردقه رسيدگي كنيد

 33. محمد گفت:

  باعرض سلام خدمت اقای اشرف غنی احمدزی وتمام اعضای کابینه موجود در ریاست جمهوری افغانستان وتمام اردوی افغانستان وملت مسلمان افغانستان از خداوند پاک خواهان صلح وامنیت برادری وبرابری در افغانستان هستیم . بعد از تقدیم سلام . عرض میدارم اینکه بنده محمد نظری 17ساله . مشغول درس خواندن درس دوم دبیرستان رشته علوم انسانی در ایران در شهرستان اصفهان هستم. هم بدنیا امدم وهم زندگی میکنم نظر سریع شما را در بخش مهاجرین ساکن در ایران انتظار میکشم به دلیل اینکه بابت ادامه تحصیلم ویا انتخاب رشته من هر چی خود مملکت ایران میخواهد همان انتخاب صحیح است در بابت زندگی کردن در ایران حال و روز خوشی نداریم زندگی به دزدی میکنیم هر چه مهاجر در ایران است زندگی ارام ندارند موتر وموتر سیکل شخصی نمیتوانیم سوار شویم اگر با موتر وموتر سیکل بگیرند فورا ضفت میکنند خلاصه میگویند افغان ها در ایران عددی نیستند

 34. باعرض سلام خدمت آقای اشرف غنی وهمکاران ایشان امیدوارهستم آن طفل 3ساله که مورد تجاوز قرار گرفته پشت پرده فراموشی قرارنگیرد چون شما مسؤل هستید که به داد آنها رسیدگی کنید

 35. حسن ابراهمی گفت:

  سلام بر رئیس جمهور عزیز افغانستان واقعا اگر از تلاش های اخیر شما سباسگزاری نکرده در و ظایف مان نسبت به یک شهروند افغان کوتاهی نمودیم من یک افغان مهاجر در ایران هستم و انتظار از رئیس جمهور دارم که مسئله مها جران را به فراموشی نسبارید و زمینه باز گشت را ایجاد نموده تا افغان ها در کشور خود زیر برچم مقدس افغانستان جمع آوری کرده و اقتدار کشور عزیز مان را بالا ببریم و دست متجاوزین و اجنبی ها را از کشور همیشه با ثبات افغانستان ما افغان ها با هم دیگر کوتاه بسازیم

  • محمد. فیضی گفت:

   سلام. آقا. اشرف. غنی آیامی دانید که. برگذشت اجباری افغان. ها از ایران. به. افغانستان. چه فاجعه. بر سرحکومت شماچه خواهد. آورد. پاسخ تظاهراین ت برعلیه شما. بالاخره. سقوط. حکومت. نوپای متزلزل. شما. می شود. بااحترام ف د ا. ه. مهاجر افغانی. در ایران؟؟؟؟؟؟؟

 36. علی گفت:

  من بعنوان یک ایرانی از این همه موفقیتی که در کارنامه تحصیلات ایشان دیدم متحیر شدم امیدوارم که این دو کشور همزبان یعنی افغنستان و ایران روابط مستحکم تری با هم داشته باشند

 37. غلام محمد گفت:

  من به عنوان یک فرد افغان به خودم میبالم که داکتر احمدزی پبروز انتخابات شد و از خدا میخواهم به همه پشتون های دلیر توفیق روز افزون دهد.

 38. محمد صمیم گفت:

  به نظر من این مایه افتخار برای تمام مردم افغانستان است . که چنین شخص افغانی توانست به این اندازه سعی تلاش و پشتکار داشت و امروز خوشبختانه وی ریس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان میباشد

 39. احمدفایق سخی زاده گفت:

  سلام…بایدگفت که حق به رسید واقعا که آقای اشرف غنی احمدزی لیاقت ریاست جمهور ی افغانستان را دارد من منحیثیک شهروند افغان نظرخود را مطرح کردم به امید اینکه آقای احمد زی قول که به مردم افغانستان داده است به قول خود وفا کند به امیداینکه آقای احمدزی صحت مند باشند باجمله همکارانش تابتوانندامنیت سرتاسری را درافغانستان به وجود بیاورند ..احمد فایق محمدی ١٨ساله از ایران …به امید کامیابی تمام افغانها…

 40. عبدالله.ه گفت:

  سلام…من شخصن نظرم اینست که شخصن کسی که لیاقت ریاست جمهوری را داشت بی شک آقای احمدزی بود و هست و امیدوارم وعده های که به مردم شریف افغانستان داده است انجام دهد و من مطمعن هستم انشا الله کسی که مردم رنج دیده ما را از مصیبت نجات خواهد داد آقای احمدزی خواهد بود به امید پیروزی افغانستان

 41. صادق گفت:

  من یه مهاجر افغان استم د کشور ایران وقتی سخنرانی جناب اقای محترم اشرف غنی را در رسانه ها و یا دنیای مجازی نگاه میکنم واقعا به خودم و افغانی بودنم افتخار میکنم جناب من تنها خواسته ای که از شما دارم اینکه شرایط برای مهاجران فراهم کن تا ما اولادای افغان دوباره د وطن خود بازگردیم من به اینده افغانستان خیلی امیدوارم با اینکه شرایط ما مهاجران د ایران سخت است ولی این سختی ر دجان مخریم جناب داکتر اشرف غنی تو مثال پدر ما هستی مار زیر بال پر خود بگیر

 42. اشرف غنی میتواند افغانستان را به جهان بشناسند

 43. حسن نیازی گفت:

  من یک مهاجرم لطفا به ایران سفر رسمی نموده و مشکلات مهاجران را بررسی نمایید از جمله در مورد دانش آموزان که اماده برای کنکور می شوند در این زمینه چالش های فرا روی بچه های افغانی است لذا سفر شما در این زمینه مفید و ارزشمند می باشد. امید وارم به درخواست من بنده جواب بدهید با تشکر حسن نیازی

 44. پردیس خاکسار کریمی گفت:

  خدا کند صلح در سراسر افغانستان عزیز ما بر قرار شود و با آرامش و خاطر اطمینان هموطنان عزیز ما زندگی نمایند و به نظر من امنیت و صلح ابرترین قدرت کامیابی و پیروزی است که امیدوارم درین راستا آفای اشرف غنی بتواند سعی و تلاش نماید … تشکر

 45. جانان کاکر گفت:

  مایان هرجه داریم از دست پرورده کشور برادر خود امریکا داریم اینکه داکتر احمدزی حال در کشور خدمت میکند به خاطر تحصیلات عالی ایشان در امریکا می باشد امیدوارم برای همه جوانان ضمینه تحصیل در امریکا فراهم شود.

 46. محمد گفت:

  من پناهده ایران هستم خواهشمندم هستم قانونی کنید پناهده گان را

 47. جانان گفت:

  بسیار خوبست که در این کشور یک فرد لایق و فهمیده مانند داکتر صاحب احمدزی وجود دارد و ما بسیار خوش هستیم از انتخاب ایشان به سمت ریاست جمهوری کشور، امیدوارم که داکتر صاحب بتانند این کشور ره آباد کنند و تا حال که خوب حکومتداری کردند.
  اگه داکتر عبدالله این قدر در امور کشور دخالت نکند داکتر احمدزی بهتر میتانه به کشور خدمت کنه
  ای کاش که ای داکتر عبدالله نمی بود یا در ای انفجارها کشته میشد
  زنده باد داکتر اشرف غنی شجاع

 48. صدیق الله حسنی گفت:

  خیلی خوشحال شدم از اینکه همه زندگی نامه اشرف غنی را مورد مطالعه قرار دادم، واقعا مطالعه نمودن زندگی نامه اشرفی غنی برایم بیش از حد دلچسب و لزت بخش بود. من به عنوان یک افغان بیش از حد بری ایشان افتخار میکنم و خیلی خوشحال استم که در دوره ایشنان رئیس جمهور است زندگی میکنم. امید وار استم که مثل تجربه عالی که دارد بتوانند پوست ریاست جمهوری خودرا موفقانه به پایان برساند، برای شان بهترین هارا آرزو میکنم.

  بااحترام صدیق الله حسنی. کارمند دفتر مقام معین امور تامینات.

 49. بشیرخان بشریار گفت:

  به امید یک افغانستان خوب و با صلح ثبات

 50. یک افغان مهاجر گفت:

  سلام هر کس میتونه به گوش دکتر اشرف غنی برسونه جهت پایان جنگ در کشورمان فقط یک راه وجود داره واین راه نهتنها افغانستان بلکه سوریه عراق وهر کشور مسمان دیگه ر با کمترین برادر کشی به صلح میرسونه
  باید فقط یه رهبر در کشورای اسلامی یعنی خدا وفقط یه کتاب قانون یعنی قران باشه واگر احتیاج به قانون دیگری هم باشه بایدزیر نظر رعسای جمهور تمام کشور های اسلامی پایه گزاری شود وهمچنین تمام مسلمانان باید زبان عربی رو یاد بگیرن
  با تشکر
  مهاجر

 51. شفیق الله ضیایی گفت:

  به امید یک افغانستان نوین

 52. قسیم نجرابی گفت:

  زنده باد افغانستان، زنده باد ریس جمهور غنی

 53. اجمل گفت:

  به راستی که چنین مرد متفکر و صاحب علم و دانش به درد ملت و افغانستان رنجیده و بیچاره که سالیان متمادی را در جنگ سپری نموده است می خورد ، هرکسی که به نام بد ایشان را یاد می کند یک اشتباه بزرگ است.

 54. من منحیث یک افغان و یک افسر قوای مسلح ج.ا.ا افتخار دارم که داکتر محمداشرف غنی ریس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان است خداوند(ج)برایش توفیق خدمت به وطن جنگ زده وملت رنج دیده ما را بدهد آمین

 55. عطاالله ابدال گفت:

  در ادوار تا ریخ کشور خود این اولین کسی است که سو یه علمی دارد واین شا ید نتیجه دعاهای مردم ما با شد که این کشور را نجات دهد و خداو ند ج استعداد که به این مرد دا ده است و طا قت و حو صله که دارد امید این میرود که این مردم بیچاره را از این و ضیعت اسفناک نجات دهد به نظرم بنده نا بغه شرق است ګر چه مردم ما اکثریت نا دان هستند و قدر اش راآن چنا نیکه با ید دا نسته شودو یا بدا نند شا ید نفهمند ولی بعدا ها ما نند ګا ندی و یا هم متفکرین دیګرجهان با لا یش افتخارخو اهند کرد

 56. قدرت الله اندړ گفت:

  ویاړم چی یو داسی لایق رییس جمهور لرم

 57. fereshta گفت:

  اميدوارم بتونه وضعيت كشور رو بهتر كنه

 58. Abdul Malik Hakimi گفت:

  خداوند داشته باشد واقعا احمدزی صاحب شخصیت بی بدیل است.