زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
زندگی نامه زلمی رسول
سه‌شنبه ,3 آوریل , 2012

 

داکتر زلمی رسول وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در جنوری 2010 منحیث وزیر امور خارجه افغانستان آرای مردم را از ولسی جرگه کسب نمود. او در جون 2002  مشاور امنیت جمهوری اسلامی افغانستان ایفای خدمت نموده علاوتاً در قسمت هماهنگ سازی فعالیت های امنیت و سیاست خارجی افغانستان کار می نمود. در کنار فعالیت هایش همچنان در راستای پالیسی امنیت ملی کار می کر د.
او از 2001 بدین سو، همراه با حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در دیدار هایش بود.
داکتر زلمی رسول قبل از پست مشاوریش بحیث رییس هوا نوردی ملکی ایفای وظیفه می نمود. او یک نقش مهم را در پست وظیفوی اش دارا بود.
داکتر زلمی رسول در کنفرانس بن همراه با دیگر رجال دولتی افغانستان، از جمله اشتراک کنندگان کلیدی این کنفرانس بوده همراه با حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در گشایش این کنفرانس اشتراک داشت.
در لویه جرگه اضطراری 1998 سکرتریت آنرا که به ریاست حامد کرزی، دایر گردید، به عهده داشت. او در تعین سرنوشت افغانستان که بنا بر خواست خود شان بناء گردید، نقش بسزای را دارا بود، چنانچه این لویه جرگه مورد تایید جامعه جهانی نیز قرار گرفت.
داکتر زلمی رسول متولد کابل از لیسه استقلال فارغ و با یک سکالرشیپ تحصیلات عالی وارد پاریس مرکز فرانسه گردید که تحصیلات عالی اش را به پایه دوکتورا در آنجا به اتمام رساند. او به لسان های دری، پشتو، انگیسی، فرانسوی و ایتالویی بلدیت کامل دارد. لسان عربی را نیز می داند. او 30 اثر خویش را در مجلات امریکا و اروپا به نشر رسانده است.

منبع: وبسایت وزارت امورخارجه