زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
زندگی نامه عبدالرحیم وردک
سه‌شنبه ,3 آوریل , 2012

اسم :              عبدالرحیم “وردک”

ولـد :              عبدالغــنی “وردک”

رتبه:              سترجنرال

مسلک:           پیاده ، کوماندوی پاراشوتی ، ارکانحرب

تاریخ ومحل تولد : وردک ، افغانستان 1323 مطابق ( 4فبروری 1945)

1. تحصیلات :

لیسه عالی حبیبیه.
حربی پوهنتون .
کورس عالی افسران وکورسهای دیگرنظامی درافغانستان.
کورس لسان حرفوی درپایگاه هوائی لاکلند درتکزاس ایالات متحده آمریکا.
مکتب مسلک پیاده فورت بننگ درجورجیا ایالات متحده آمریکا.
کورس میتود تعلیم وتربیه درفورت بننگ ، جورجیا ایالات متحده آمریکا.
کورس پاراشوتی درفورت بننگ ، جورجیا ایالات متحده آمریکا.
کورس کماندو ( رینجر) جورجیا ایالات متحده آمریکا.
کورس افسران موتردارومیکانیزه ، فورت ناکس ، کنتاکی ، ایالات متحده آمریکا .
کورس مخابره والکترونیک افسران قرارگاه درفورت سیل اوکلاهوما ایالات متحده آمریکا .
مکتب ارکان حربی درفورت لیونورت کنساس درایالات متحده آمریکا .
اکادمی علیا ناصر( تحلیل وارزیابی استراتیژیک جنگ اعراب واسرائیل ) درقاهره مصر.

خاطره : شاگرد ممتازواول نمره درافغانستان وسه مکتب مختلف نظامی آمریکا .

2. وظایـــــف :

قوماندان بلوک راکت اندازحربی پوهنتون .
قوماندان تولی پیاده غند 75 فرقه 8 پیاده .
استاد درحربی پوهنتون .
استاد درکورس عالی افسران .
معاون پروتوکول وارتباط خارجه وزارت دفاع .
معاون وآتشه نظامی درهندوستان .
معاون نظامی محازملی اسلامی افغانستان .
معاون نظامی اتحاد سه گانه ( جبهه نجات ، محازاسلامی وحرکت انقلاب اسلامی ) .
عضوی وبعداً آمرکمیته نظامی اتحاد مجاهدین افغانستان .
قوماندان مجاهدین محازاسلامی درمحاربات مختلف جهاد .
قوماندان مجاهدین تمام تنظیم های جهادی درچندین عملیات مشترک .
عضو کمیته دفاع امنیت کابل درسال 1371 حین آزادی کابل .
لوی درستیزقوای مسلح افغانستان .
عضو کمیسیون عالی دفاع درسال 1382 .
رئیس کمیسیون جلب وجذب وتعلیم وتربیه افسران .
عضو کمیسیون بازسازی اردوی ملی .
معاون اول وزیردفاع ملی ( رئیس کمیسیون جمع آوری اسلحه دی دی آر ومسئول ریفورم وزارت دفاع ملی ، تشکیل وبازسازی اردوی ملی ) .
وزیردفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان .

خاطره : سه بارخودش وچهاربارپسرش درجبهات جهاد مجروح شده اند .

3. آثارمطبوع :

بیش از200 مقاله ، مضمون واثربه لسان های پشتو ، دری وانگلیسی درباره موضوعات نظامی ، تاریخ حرب افغان وجهان ، علم حرب ، ستراتیژی وجیوپولتیک وجیوستراتیژی نوشته است . همچنان منحیث سخنران مهمان درموسسات مختلفه نظامی بین المللی چون اکادمی علیا ناصر، کالج مدافعه ملی ، فرانسه ، پوهنتون دفاع ملی ، ایالات متحده آمریــــــکا وغیـــــــره ، سخنـــــرانی نموده است .

  1. مصطفی گفت:

    چرا آقای عبدالرحیم با ای همه تحصیلات و تجربه فعلا ده هیچ کاری مشغول نیه ؟ مثل آقای عبدالرحیم اشخاص زیاده چرا اونا ده تخصص شان مشغول ده کار نیه ؟ شرط پیشرفت عدالته یعنی ماندن هر چیز سر جای خودش . کاره ده کاردان سپردن . کلید گمشده ما است .

  2. مصطفی گفت:

    چرا عبدالرحیم وردک مشغول هیچ کاری که تخصصش را داره نیست . مثل آقای عبدالرحیم وردک اشخاص دارای تخصص ده کشور زیاده اما تعداد کمشان مشغول ده کار ده تخصصشان استه . کلید تمام پیشرفتا ی ما ده عدالته یعنی ماندن هر چیز سر جای خودش . هر وقت ما هر چیز و هر کسه ده سر جای خودش یعنی ده فن و تخصص خودش ماندیم سرعت پیشرفت ما بیش از تصور هر یک ما مشه . توقف نا پذیر مشیم .