زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
فیض کاریزی
شنبه ,8 نوامبر , 2014

 فیض کاریزی

 

فیض کاریزی هنرمند محلی خوان افغان، از جمله دهها آوازخوانی است که سال های متمادی برای رشد موسیقی محلی افغانستان تلاش کردند.

 

از اینجا می توانید مجموعه ای از آهنگ های وی را بشنوید :

آهنگ 1

آهنگ 2

آهنگ 3