زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
سیگار: امریکا برای افغانستان بیش از 104 میلیارد دالر اختصاص داده است
پنج‌شنبه ,31 جولای , 2014

سیگار

 

اداره سرمفتش خاص مصارف باز سازی امریکا در افغانستان سیگار می گوید، امریکا برای بازسازی افغانستان بیش از 104 میلیارد دالر اختصاص داده است که البته در این پول در حدود شش میلیارد دالری که تا سال 2015 تقاضا شده است شامل نیست.

سرمفتش بازسازی امریکا در افغانستان در گزارش سه ماهه اخیر خود نه تنها در مورد پول های مصرف شده و اختصاص داده شده سخن گفته بلکه مسایل وسیع دیگر را در افغانستان نیز تحت بررسی گرفته است.

در راپور آمده است که مصارف امریکا در افغانستان نسبت به مارشال پلانی که امریکا بعد از جنگ جهانی دوم برای بازسازی آلمان طرح نمود بیشتر است.

در این راپور همچنان تفاوت های مارشال پلان جرمنی و مصارف در افغانستان نیز ذکر شده است.

در راپور گفته می شود که در مارشال پلان جرمنی هیچ پولی برای تعلیم و تربیه و مسلح ساختن پولیس و اردوی این کشور اختصاص داده نشده بود.

در راپور سیگار همچنان آمده است که از جمله 104 میلیارد و یکصد میلیون دالر مصرف شده در افغانستان 62 میلیارد آن برای تمویل قوای امنیتی این کشور خرج شده وهمچنان هفت میلیارد و شش صد میلیون دالر دیگر برای مبارزه با مواد مخدر به مصرف رسیده است.

سیگار در راپور خود اظهار میدارد که مصرف در حدود هشت میلیارد دالر برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان سوال برانگیز است.

به نوشته راپور کار و بار مواد مخدر سیکتور مالی افغانستان را به خطر رو به رو ساخته و به مشروعیت دولت افغانستان نیز ضربه وارد کرده است.

کارشناسان اداره تقتیش بازسازی امریکا در افغانستان سیگار اظهار نگرانی می کنند که با وجود تلاش ها و مصارف امریکا در مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان پیشرفت در این ساحه بسیار محدود بوده و شاید این پیشرفت هم دوامدار نباشد.

نظر به راپور سیگار سال گذشته رشد تولید ناخالص افغانستان کند شده و در باره دقیق بودن معلومات ارایه شده از سوی حکومت افغانستان در رابطه با پیشرفت ها در ساحه تعلیمی هم اعتماد وجود ندارد.

در این راپور همچنان در مورد معلومات ارایه شده در باره افزایش حد وسط عمر در افغانستان نیز شک و تردید ابراز شده است.