زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
موزه متروپولیتن هنر ( Metropolitan Museum of Art ) در نیویورک
جمعه ,8 ژوئن , 2012

 موزه متروپولیتن هنر ( Metropolitan Museum of Art ) در نیویورک