زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
هالیوود ( Hollywood ) در شهر لوس آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا
جمعه ,8 ژوئن , 2012

هالیوود ( Hollywood )  در شهر لوس آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا