زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
پارک هزاره ( Millennium Park ) در شیکاگو
جمعه ,8 ژوئن , 2012

 پارک هزاره ( Millennium Park ) در شیکاگو