زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
کلیسای جامع سن پاتریک ( St. Patrick’s Cathedral ) در نیویورک
جمعه ,8 ژوئن , 2012

 کلیسای جامع سن پاتریک ( St. Patrick’s Cathedral )  در نیویورک