زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 

اخبار امریکا و افغانستان:

رئیس جمهور غنی خطاب به ورزشکاران: شما نشانۀ امید و تمثیل کنندۀ عزم و ارادۀ ملت افغانستان هستید

رئیس جمهور غنی خطاب به ورزشکاران: شما نشانۀ امید و تمثیل کنندۀ عزم و ارادۀ ملت افغانستان هستید

...
 رئیس جمهور غنی با سفیر بنیاد آغاخان ملاقات تودیعی کرد

 رئیس جمهور غنی با سفیر بنیاد آغاخان ملاقات تودیعی کرد

...
رئیس جمهور غنی با اعضای خانواده شهید بریدمل محمد نور و بزرگان وردک، ابراز غمشریکی کرد

رئیس جمهور غنی با اعضای خانواده شهید بریدمل محمد نور و بزرگان وردک، ابراز غمشریکی کرد

...
رئیس جمهور غنی: اتاق صنایع و معادن  شریک اساسی دولت است

رئیس جمهور غنی: اتاق صنایع و معادن  شریک اساسی دولت است

...
رئیس جمهور غنی: کوچک ترین تهدید به شفافیت و سلامت انتخابات را اجازه نمی دهم

رئیس جمهور غنی: کوچک ترین تهدید به شفافیت و سلامت انتخابات را اجازه نمی دهم

...
رئیس جمهور غنی: در ۱۸ سال گذشته ما کشور وارداتی بودیم، حالا به صادراتی مبدل می شویم

رئیس جمهور غنی: در ۱۸ سال گذشته ما کشور وارداتی بودیم، حالا به صادراتی مبدل می شویم

...
رئیس جمهور غنی با سفیر هند مقیم کابل دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با سفیر هند مقیم کابل دیدار کرد

...
رئیس جمهور غنی، استعفای رئیس عمومی امنیت ملی را منظور کرد

رئیس جمهور غنی، استعفای رئیس عمومی امنیت ملی را منظور کرد

...
رئیس جمهور غنی آمادگی های قول اردوها را برای تامین امنیت انتخابات، بررسی کرد

رئیس جمهور غنی آمادگی های قول اردوها را برای تامین امنیت انتخابات، بررسی کرد

...
رییس اجراییه با رییس بخش آسیای میانه و غرب آسیای بانک توسعه آسیایی دیدار کرد

رییس اجراییه با رییس بخش آسیای میانه و غرب آسیای بانک توسعه آسیایی دیدار کرد

دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز (سه شنبه ۱۲ سنبله ۱۳۹۸) با آقای ورنر لایپچ رییس بخش آسیای میانه و غرب آسیای بانک...