زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 

گالری عکس امریکا:

Conservatory Garden in Central Park, New York

Conservatory Garden in Central Park, New York

...
New York City

New York City

New York City...
کلیسای جامع سن پاتریک ( St. Patrick’s Cathedral )  در نیویورک

کلیسای جامع سن پاتریک ( St. Patrick’s Cathedral ) در نیویورک

 کلیسای جامع سن پاتریک ( St. Patrick's Cathedral )  در نیویورک...
موزه متروپولیتن هنر ( Metropolitan Museum of Art ) در نیویورک

موزه متروپولیتن هنر ( Metropolitan Museum of Art ) در نیویورک

 موزه متروپولیتن هنر ( Metropolitan Museum of Art ) در نیویورک...
پارک هزاره ( Millennium Park ) در شیکاگو

پارک هزاره ( Millennium Park ) در شیکاگو

 پارک هزاره ( Millennium Park ) در شیکاگو...
پل معلق گلدن گیت ( Golden Gate Bridge ) در سانفرانسیسکوی آمریکا

پل معلق گلدن گیت ( Golden Gate Bridge ) در سانفرانسیسکوی آمریکا

 پل معلق گلدن گیت ( Golden Gate Bridge ) در سانفرانسیسکوی آمریکا...
هالیوود ( Hollywood )  در شهر لوس آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا

هالیوود ( Hollywood ) در شهر لوس آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا

هالیوود ( Hollywood )  در شهر لوس آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا...
دیزنی لند ( DisneyLand )  در آناهایم ایالت کالیفرنیای آمریکا

دیزنی لند ( DisneyLand ) در آناهایم ایالت کالیفرنیای آمریکا

دیزنی لند ( DisneyLand )  در آناهایم ایالت کالیفرنیای آمریکا...
کوه راشمور ( Mount Rushmore ) در ایالت داکوتای جنوبی آمریکا

کوه راشمور ( Mount Rushmore ) در ایالت داکوتای جنوبی آمریکا

کوه راشمور ( Mount Rushmore ) در ایالت داکوتای جنوبی آمریکا...
مجسمه آزادی ( Statue of Liberty )  در شهر نیویورک آمریکا

مجسمه آزادی ( Statue of Liberty ) در شهر نیویورک آمریکا

مجسمه آزادی ( Statue of Liberty )  در شهر نیویورک آمریکا...